ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

การล้างฟิล์ม

 (Developing film)


การล้างฟิล์มเนกาติฟสี

ในการล้างฟิล์มสีเนกาติฟนั้นนิยมส่งไปให้ร้านอัดขยายรูป หรือห้องปฏิบัติ การล้างฟิล์มสีเนกาติฟ แล้วอัดขยายรูปให้ ทั้งนี้เพราะหากล้างฟิล์ม และอัดขยาย รูปเองมีกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากสลับซับซ้อนกว่า การล้างฟิล์มขาวดำ และอัด ขยายภาพขาวดำมาก ผู้ที่ต้องการล้างฟิล์มสีเนกาติฟเอง มีวิธีการล้างคล้ายคลึงกับ การล้างฟิล์มขาวดำหากแต่ตัวน้ำยาจะมีมากกว่า และขั้นตอนมีมากกว่า การล้างฟิล์มโกดาคัลเลอร์ทู และโกดาคัลเลอร์ 400 ในชุดน้ำยาแฟล็กซี คัลเลอร์ระบบ 41 ขนาด 1 ไปนท์ (473 ซีซี)

การล้างฟิล์มสไลด์สี

การล้างฟิล์มสไลด์สี มีกระบวนการแตกต่างกันไปตามชนิดของสไลด์ที่ใช้ ในที่นี้ขอยก ตัวอย่างการล้างฟิล์มโกดักเอ็กตาโครมโดยระบบ E6 สำหรับแท้งค์ล้าง ฟิล์มขนาด 1 ไปนท์ (473 ซี.ซี.)

ภาพสีและสไลด์สี

1. ภาพมีสีผิดเพี้ยน

  • ภาพอมสีน้ำเงิน
    สาเหตุ : ใช้ฟิล์มที่สัมพันธ์กับแสงประดิษฐ์ (tungsten) ถ่าย
    แสงกลางวัน หรือถ่ายด้วยไฟแฟลช (Daylight)
  • ภาพอมสีเหลือง ส้ม หรือแดง
    สาเหตุ : ใช้ฟิล์มที่สัมพันธ์กับแสงกลางวัน (Daylight) ถ่าย
    แสงประดิษฐ์ (tungsten) รวมถึงหลอดไฟภายในบ้านด้วย

2. ภาพจาง ขาดรายละเอียด
สาเหตุ : เพราะว่าเวลาถ่ายภาพ เปิดหน้ากล้องนานจนทำให้ เกินดุลย์ของสีที่ฟิล์มนั้นสามารถรักษาไว้ได้ นอกจากนั้น อาจเป็นเพราะฟิล์มถูกความ ร้อนมากเกินไปก่อนส่งไปล้าง

3. พื้นที่ของภาพมีสีไม่ถูกต้อง เช่น จางหรือเข้มเป็นบางส่วน
สาเหตุ :แสงส่องวัตถุที่ถ่ายไม่เท่ากัน

4. เกิดภาพซ้อน
สาเหตุ : กล้องชำรุดที่รูหนามเตย การเลื่อนฟิล์มทำให้ฟิล์มเดินไม่ สะดวกทับซ้อนกันในบางภาพได้

5. ภาพจางมีจุดกลมทึบ หรือเป็นเส้นโค้ง
สาเหตุ : ถ่ายภาพย้อนแสง เกิดการสะท้อนของแสง

6. ภาพเกิดหมอกเป็นทางยาวสีทึบ ขาวหลายภาพ
สาเหตุ : ฟิล์มถูกแสงสว่างบางส่วน

7. ภาพสีทึบ หรือเป็นฝ้า
สาเหตุ : เลนส์สกปรก มีไอน้ำ หรือรอยนิ้วมือ

8. ภาพเป็นจุดหรือเงาดำ เส้นสีดำ
สาเหตุ : มีผงหรือเศษฟิล์มเกาะติดฟิล์ม

9. ฟิล์มสีมีเหลือง
สาเหตุ : ฟิล์มถูกแสง

10. ภาพมืด ทึบ ขาดรายละเอียด
สาเหตุ : ให้แสงสว่างในการถ่ายภาพไม่พอจึงได้ภาพ Under

11. ภาพจางซีด ขาดรายละเอียด
สาเหตุ : ให้แสงในการถ่ายภาพมากเกินไปจึงได้ภาพ Over

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย