ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง

 (Photosketching Techniques)

การทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงถ่ายภาพให้เป็นภาพวาดหรือ ภาพเขียนที่จะแสดงเนือ้หาต่าง ๆ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อการเน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ที่ต้องการเท่านั้นการทำโฟโตสซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นดังนี้ คือ

 1. ภาพถ่าย นิยมใช้ภาพถ่ายที่อัดขยายด้วยกระดาษชนิดด้าน ลักษณะ บาง เพื่อให้มองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนขณะที่วางภาพลงบนกล่องไฟส่องสว่างใน การเขียนภาพหากภาพเป็นกระดาษชนิดมันก่อนเขียนภาพด้วยปากกา หรือพู่กันควร ใช้ Baking Sodaเช็ดหน้าภาพเสียก่อน เพื่อสะดวกในการเขียนภาพ
 2. หมึกอินเดียน ดินสอ ปากกา หรือพู่กัน
 3. น้ำยากัดภาพ (Bleaching) ประกอบด้วย น้ำยาไอโอดิน 1 ส่วน ผสมน้ำ2 หรือ 3 ส่วน
 4. น้ำยาคงสภาพ (Photo Fixer)
 5. น้ำสะอาดทำหน้าที่หยุดภาพ (Stop Bath) เพื่อชะล้างภาพหลาย หลังจากภาพที่ได้รับการคงสภาพแล้ว

ขั้นตอนการทำโฟโต๊สเก๊ตชิ่ง

 1. วางภาพบนกล่องไฟส่องสว่าง ให้แสงทะลุจากด้านล่างของภาพ
 2. ใช้ดินสอหรือปากกา Speed ball หรือพู่กันที่ใช้ร่วมกับหมึกอินเดียน เขียนลงบนภาพตามรายละเอียด และโครงร่างของวัตถุสิ่งของที่อยู่ในภาพ เสร็จ แล้วทิ้งไว้จนหมึกอินเดียนแห้ง โดยปกติใช้เวลาประมาณ 30 นาที บริเวณใดที่ต้อง การให้เป็นภาพถ่ายเช่นเดิมให้เคลือบด้วยกาวอย่างดีสัก 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการกัด ภาพ
 3. นำภาพจุ่มลงในน้ำยาไอโอดีน ให้ด้านหน้าของภาพหันขึ้นข้างบน เพื่อ หลีกเลี่ยงการสัมผัสหมึกอินเดียนบนภาพ เขย่าภาพอย่างต่อเนื่องจนภาพถ่ายบริเวณ ที่เขียนด้วยหมึกอินเดียนหายไป ยังเหลือเฉพาะหมึกอินเดียน หรือรอยดินสอเท่านั้น
 4. จุ่มภาพลงในน้ำเย็นที่สะอาด เพื่อชะล้างน้ำยาไอโอดินออกให้หมด
 5. แช่ภาพลงในน้ำยาคงสภาพ จนกว่าภาพจะมีสีขาว-ดำ เด่นชัด ไม่มีสี น้ำตาลจากน้ำยาไอโอดินหลงเหลืออยู่
 6. นำภาพไปตากแห้ง หรือทำแห้งด้วยเครื่องต่อไป


ภาพต้นฉบับ


ภาพที่ได้จากโฟโต้สชิ่งแบบขาวดำ


ภาพที่ได้จากโฟโต้สชิ่งแบบสี

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย