Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

การสำเนา (Copy) ภาพ

เมื่อต้องการสำเนาภาพให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น สามาถนำภาพจากวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือภาพถ่ายมาถ่ายลงบนฟิล์ม หรือเนกาติฟแล้วนำไปอัดขยายเพิ่ม จำนวนได้ วิธีการสำเนาสามารถทำได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การใช้แท่นถ่ายสำเนา (Copy Stand) แท่นถ่ายสำเนาภาพ มีลักษณะที่มีแขนยึดกับตัวกล้อง สามารถปรับ ระดับสูงต่ำได้ตามต้องการ โดยปกติโคมไฟฟลัด 2 ดวง ทำมุม 45 องศา และให้ แสงสว่างเท่า ๆ กันภาพต้นฉบับที่จะทำสำเนาจะวางราบ ส่วนกล้องอาจใช้เลนส์มา โคร หรือเลนส์ถ่ายใกล้สวมต่อกับเลนส์มาตรฐาน ช่วยในการขยายภาพให้ได้สัดส่วน ตามต้องการในการทำสำเนาภาพควรตั้งหน้ากล้องให้เล็กเพื่อให้มีความชัดลึก ดังนั้น ความเร็วชัดเตอร์อาจจะต่ำ จึงนิยมนำสายลั่นชัตเตอร์มาใช้เพื่อมิให้เกิดการสั่น สะเทือนของกล้องอันอาจทำให้ภาพที่ไม่ชัดเจน หากไม่มีแท่นถ่ายสำเนาโดยเฉพาะ อาจใช้สามขา (Tripod) แทนที่ก็ได้ โดยปรับสามขาในลักษณะที่ให้กล้องคว่ำลง เพื่อถ่ายภาพที่วางไว้กับพื้นแล้วใช้ไฟ 2 ดวง ส่องให้แสงสว่างตามต้องการ

2. การทำสำเนาภาพบนข้างฝา การทำสำเนาภาพบนข้างฝานิยมใช้กับภาพที่มีขนาดใหญ่ โดยนำ ภาพต้นฉบับไปติดไว้ข้างฝา ใช้กล้องติดบนสามขา และมีไฟฟลัด 2 ดวง ทำมุม 45 องศาเช่นเดียวกันหากภาพต้นฉบับมีลักษณะเป็นเงามัน หรือติดกรอบกระจกควรใช้ กระดาษสีดำเจาะรูเฉพาะเลนส์บังกล้อง เพื่อป้องกันการสะท้อนของภาพ กล้องที่สามารถนำมาใช้ เพื่อทำสำเนาภาพหรือถ่ายวัสดุกราฟิค เช่นหัวเรื่อง แผนภูมิ แผนภาพต่าง ๆ นิยมใช้กล้องที่สามารถมองภาพผ่านเลนส์ เพื่อปรับความคมชัดได้ บางครั้งอาศัยอุปกรณ์เสริมดังนี้

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com