ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา

  1. ติดกล้องถ่ายรูปกับแท่นให้มั่นคงแข็งแรง
  2. สวมเลนส์ถ่ายใกล้เข้ากับเลนส์มาตรฐาน หรือเปลี่ยนเป็นเลนส์มาโคร ตามต้องการ หรือใช้กระโปรงยืด (Bellow) เป็นต้น
  3. เปิดแสงสว่างที่ทำมุม 45 องศากับภาพ ซึ่งภาพจะวางในแนวราบกับ พื้นบนแท่นรองภาพ
  4. วัดแสงโดยปกติควรให้หน้ากล้องแคบที่สุด เพื่อให้ภาพมีความชัดลึก ความเร็วชัตเตอร์อาจจะต่ำ ควรใช้สายลั่นไกชัตเตอร์ เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน
  5. จัดองค์ประกอบของภาพให้สวยงาม ได้สัดส่วน และปรับความคมชัดที่สุด
  6. ลั่นไกชัตเตอร์ถ่ายภาพต่อไป นอกจากนั้นยังมีเทคนิคและวิธีการอื่น ๆ ที่นำมาใช้ในการอัดขยายภาพให้ ได้ภาพแปลก ๆ เช่นการเอียงกรอบรองกระดาษขณะอัดภาพทำให้ข้างหนึ่งของภาพ
  7. ไม่ค่อยอยู่ในจุดของความคมชัด การโค้งกระดาษให้มีลักษณะเหมือนสะพานโค้ง หรือ ในทางตรงกันข้ามทำกระดาษให้เป็นลักษณะท้องช้างในขณะอัดขยายภาพ การทำภาพ ลายเส้นหรือการใช้อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ภาพมีพื้นที่แปลกจะให้ได้ภาพที่มีลักษณะ แปลกตาน่าดูได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกล้าที่จะทดลอง และประสบการณ์ที่มีส่วนช่วยให้กา รอีดขยายภาพได้ดีมีประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตามในขณะอัดขยายภาพ อาจมีการตัด บางส่วนทิ้งและเก็บบางส่วนเอาไว้ (Cropping) เพื่อให้ภาพสมบูรณ์ตามความ ต้องการ และมีความสวยงามตามหลักศิลปะเราสามารถสร้างเครื่องช่วยพิจารณา การตัดส่วนของภาพที่จะขยายได้ โดยตัดกระดาษแข็งหรือพลาสติกเป็นรูปตัวแอล (L) 2 ชิ้น แล้วนำมาประสานกัน เพื่อกำหนดขนาดของภาพ และอัตราส่วนที่ต้อง การตัดออกได้ นอกจากนั้น เครื่องช่วยตัวแอลนี้ยังสามารถนำไปใช้ตัดส่วน (Cropping) ของภาพที่อัดขยายเรียบร้อยแล้วก็ได้

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย