ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

การนำภาพออกแสดง

นอกจากการเก็บภาพไว้ในสมุดภาพ หรืออัลบั้มแล้วยังมีวิธีอื่น ๆ อีกมาก มายที่เราสามารถแสดงภาพได้ ที่นิยมคือการผนึกภาพกับแผ่นวัสดุ (Mount) ซึ่งมีสี สันลวดลายตามต้องการผนึกอาจใช้แผ่นกาวแห้ง (Dry Mouting Tissue) ที่ ต้องการความร้อนในการผนึกภาพ หรืออาจใช้กาวลาเท็กส์ผสมน้ำในอัตราส่วน ประมาณ 1:1 ก็ได้

การผนึกควรผนึกลงบนแผ่นรองที่มีขนาดโตกว่าภาพเล็กน้อยเพราะอาจ ใช้เขียน ชื่อภาพ หรือข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลอื่น ๆ ลงบนแผ่นรองผนึกได้ การ กำหนดตำแหน่งของภาพบนแผ่นรองอาจใช้การกะสายตา หรือการวัดที่ละเอียดละออ ได้ ในทางศิลปะมักกำหนดตำแหน่งโดยการวัด

นำภาพทางลงบนมุมซ้ายบนของแผ่นรองเสร็จแล้วลากเส้น AB แบ่งครึ่ง จากขอบภาพถึงขอบกระดาษรอง และเส้น CD แบ่งครึ่งจากขอบภาพถึงขอบกระดาษ รองด้านล่างจากจุด Eซึ่งเป็นมุมซ้ายล่างของรูปภาพที่ทาบบนแผ่นรองลากไปหาจุด D ตัดเส้น AB ที่จุด F และจุด F นี่เอง เป็นตำแหน่งของมุมขวาล่างของภาพที่จะผนึก จะเห็นว่าพอเลื่อนภาพโดยให้มุมล่างขวาอยู่ที่จุด F กรอบด้านซ้าย และด้านขวาจะ เท่ากัน ด้านบนจะเล็กกว่าด้านล่างเล็กน้อยเราสามารถเขียนข้อมูลที่จะเป็นลงบน กรอบด้านล่างได้ และภาพผนึกในลักษณะนี้จะทำให้ได้ภาพที่สวยงามด้วย

คุณสมบัติและคุณลักษณะของนักถ่ายภาพที่ดีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. มีความรู้ทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เป็นอย่างดี
 2. มีความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของสหวิทยาการต่าง ๆ
 3. เป็นคนช่างสังเกต และมีความกระตือรือร้น
 4. มีความพร้อมที่จะบันทึกภาพตลอดเวลา
 5. มีความเข้าใจในเครื่องกลไกทางการถ่ายภาพ
 6. มีความคิดที่จะพัฒนางานบันทึกภาพตามแบบของตน
 7. มีทักษะในการสื่อสาร และถ่ายทอดความคิดด้วยภาพ
 8. มีความรู้ทางศิลปะ และการประกอบภาพ
 9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอารมณ์สุขุมเยือกเย็น
 10. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งจิตใจและร่างกายรู้ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ
 11. มีเจตคติที่ดีในการทำงาน
 12. มีความซื่อสัตย์ อดทน และจริงใจ

การเก็บข้อมูลทางมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้วยภาพถ่าย
พยานอันซื่อสัตย์
บทบาทของภาพถ่าย
ภาพที่ควรบันทึกเป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
คุณลักษณะของภาพถ่ายที่ดี ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
การใช้และการเก็บรักษากล้องถ่ายรูป
การพิจารณาเลือกกล้องถ่ายรูปแบบเลนส์เดี่ยว
การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง
ลักษณะของเลนส์ของกล้องถ่ายรูป
ชนิดของเลนส์
การใช้และการระมัดระวังรักษาเลนส์
ฟิล์ม (Film)
โครงสร้างของฟิล์ม
ชนิดของฟิล์ม
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อฟิล์ม
ประเภทของแฟลช
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กับกล้องSLR
การคำนวนหาแฟลชไกด์นัมเบอร์
แฟลชอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช
ฟิลเตอร์ (Filter)
ทฤษฎีสีของแสง
แสงสีและฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสง
ชนิดของฟิลเตอร์
วิธีระมัดระวังรักษาฟิลเตอร์
ประเภทของชัตเตอร์
ความเร็วของชัตเตอร์
การปรับความเร็วชัตเตอร์
ความสัมพันธ์ของชัตเตอร์กับขนาดรูรับแสง
การหาค่าของแสง
เซลล์วัดแสงชนิดต่าง ๆ
ประเภทของวิธีการวัดแสง
การใช้อุปกรณ์อื่นวัดแสงแทนเครื่องวัดแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ
การเลือกองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดภาพ
หลักการวิจารณ์ภาพถ่าย
การล้างฟิล์ม
เทคนิคพิเศษทางการถ่ายภาพและทำภาพ
เทคนิคการทำภาพ
เทคนิคการทำโฟโต้สเก๊ตชิ่ง
การสำเนาภาพ
วิธีใช้แท่นถ่ายสำเนา
การนำภาพออกแสดง
หลักการถ่ายภาพให้ได้ภาพสีที่ดี
วิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่คมชัด
หลักในการถ่ายภาพกลางแจ้ง
เสนอแนะงานถ่ายภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย