สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สมุนไพร

สมุนไพรไล่แมลง

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน กำลังเข้าขั้นวิกฤต อันเนื่องมากจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต และกำจัดศัตรูพืช ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดิน น้ำ และระบบนิเวศน์ ต้องถูกทำงายลงไปทุกๆ เวลา และในสภาวะปัจจุบันทั่วโลกกำลังรณรงค์ ให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีสภาพดีขึ้น จึงมีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ เช่น ออกมาตรฐาน ISO การกีดกันทางการค้า ผลผลิตที่ปนเปื้อนสารพิษ การซื้อสินค้าประเภทผลผลิตทางเกษตรที่เรียกว่า ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์

เกษตรกรในประเทศเราส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืน และมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษา และฟื้นฟู จนได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะฟื้นฟูสภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะการกำจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น

แมลงปีกแข็งมี 6 ขา ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่ชนิดของแมลง ส่วนประเภทของหนอนนั้นมีหนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนหนังเหนียว หนอนใย หนอนใต้ หนอนเจาะอเมริกัน ฯลฯ ซึ่งได้มีการคิดค้นวิธีที่จะกำจัดโดยใช้พืชสมุนไพรในการกำจัดแมลง โดยสรุปเป็นประเภท ดังต่อไปนี้

วิธีผสมตัวยาสมุนไพร สำหรับเพลี้ย ไรแดง เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ฯลฯ

สูตรที่ 1 ยาฉุน 1/2 กิโลกรัม น้ำตาล 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร สาบเสือ 1 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร นำวัตถุดิบที่ตำแล้วมาหมักไว้ 7 วัน ใช้น้ำยา ½ ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

สูตรที่ 2 หางไหล 1 ½ กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร ใช้เคียวทุบให้แหลก แช่น้ำ 1 คืน น้ำยา 1 ฝาลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

สูตรที่ 3 ยาฉุน 1/2 กิโลกรัม เม็ดสะเดา 1/2 กิโลกรัม ข่า 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม น้ำตาล 1 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร จุลินทรีย ์ 1 ลิตร นำวัตถุดิบทั้งหมดหมักไว้ 7 วัน น้ำยา ½ ลิตร ผ สมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วัน ต่อครั้ง

สูตรที่ 4 หนอนตายอยาก 1 กิโลกรัม บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม กระทกรก 1 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำตาล 1 กิโลกรัม นำวัตถุดิบตำให้แหลก หมักไว้ 7 วันขึ้นไป แล้วฉีดพ่น น้ำยา 1/2 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

สูตรที่ 5 น้ำส้มสายชู 3 กิโลกรัม น้ำ ½ กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำตาล 1 กิโลกรัม หรือ ส้ม, มะนาว, ส้มโอ, มะขาม, อย่างละ 1 กิโลกรัม เท่าๆ กัน รวม 3 กิโลกรัม นำทุกอย่างสับหยาบๆ แล้วหมักไว้ 7 วัน น้ำยา ½ ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

สูตรที่ 6

ใบน้อยหน่า ½ กิโลกรัม กระทกรก ½ กิโลกรัม ยาฉุน ½ กิโลกรัม บอระเพ็ด ½ กิโลกรัม สาบเสือ ½ กิโลกรัม เปลือกมังคุด ½ กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำตาล 1 กิโลกรัม น้ำ 10 ลิตร นำตัวยาทุกอย่าง มาตำแล้วหมัก 7 วัน น้ำยา 1/2 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

วิธีผสมตัวยาสมุนไพร สำหรับฆ่าหนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนหนังเหนียว หนอนใย หนอนใต้ หนอนเจาะอเมริกัน ฯลฯ

สูตรที่ 1 ฟ้าทะลายโจร 1 กิโลกรัม เปลือกแค 1 กิโลกรัม หางไหล 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม น้ำตาล 1 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำ 10 ลิตร นำทุกอย่างสับหยาบๆ แล้วหมัก 7 วัน น้ำยา ½ ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วัน ต่อครั้ง

สูตรที่ 2 โทงเทง 1 กิโลกรัม หนอนตายยาก 1 กิโลกรัม สาบเสือ 1 กิโลกรัม น้ำตาล 1 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำ 1 ลิตร นำทุกอย่างมาตำแล้วหมัก 7 วัน น้ำยา ½ ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

สูตรที่ 3 สะเดา 1 กิโลกรัม ยาฉุน ½ กิโลกรัม กระทกรก 1 กิโลกรัม น้ำตาล 1 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำ 10 ลิตร นำทุกอย่างมาสับหยาบๆ แล้วหมัก 7 วัน น้ำยา ½ ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง

นอกจากจะใช้สมุนไพรไล่แมลง การกำจัดแมลงยังใช้วิธีอื่นๆ อีก เช่น กาวดักแมลง ไฟล่อแมลง การปลูกพืชหมุนเวียน การสร้างระบบนิเวศในบริเวณโดยรอบเพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติโดยปราศจากการใช้สารเคมี

ประเภทสมุนไพรใช้ในการกำจัดแมลง / ศัตรูพืช

  • สมุนไพรที่มีรสขม ฆ่าเชื้อแบคทีเรียป้องกันแมลง ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด สะเดา หญ้าใต้ใบ โทงเทง
  • สมุนไพรที่มีรสฝาด แก้เชื้อรา โรคพืช เปลือกแค เปลือกมังคุด เปลือกสีเสียด ใบฝรั่ง ใบทับทิม ขมิ้น
  • สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว ไล่แมลง แสบร้อน เปลือกส้ม มะกรูด มะนาว น้ำส้มสายชู น้ำมะขาม
  • สมุนไพรประเภทเมา เบื่อ ฆ่าหนอน เพลี้ย แมลงอื่นๆ หางไหล ยาสูบ ขอบชะนางแดง หนอนตายอยาก ใบน้อยหน่า สลัดได พญาไร้ใบ แสยก เม็ดมะกล่ำ
  • สมุนไพรหอมระเหยไล่แมลง เปลี่ยนกลิ่นศัตรูพืช ตะไคร้หอม โหระพา กระเพรา ผักชี สาบเสือ สาบแร้ง สาบกา กระทกรก ผักแพรวแดง ข่า

วิธีการหมักสมุนไพรที่นิยมใช้

หมักภายใน 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 48 ชั่วโมง สมุนไพรสด 3 กิโลกรัม น้ำเปล่า 10 ลิตร หรือสมุนไพรแห้ง 2 กิโลกรัม น้ำเปล่า 10 ลิตร หมักภายใน 1 สัปดาห์

สำหรับฉีดพ่น สมุนไพรสด 3 กิโลกรัม กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม จุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำเปล่า 10 ลิตร (น้ำยา 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร สำหรับฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง หรือน้ำยา 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ใช้ราดต้นไม้ 7 วันต่อครั้ง หรือเดือนละ 1 ครั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

กานพลู
สมุนไพรช่วยย่อยอาหาร
หางไหลกำจัดศัตรูพืช
สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น
สมุนไพรแก้ท้องผูก
สมุนไพรน่ารู้
สมุนไพรเพื่อความงาม
สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ
สมุนไพรรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
สมุนไพรลดความอ้วน
สมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรกับชีวิตประจำวัน
สมุนไพรแก้อาการหวัด
สมุนไพรรักษาน้ำกัดเท้า
รางจืดสมุนไพรล้างพิษ
สมุนไพรไทย ต้านโรคมะเร็ง
สมุนไพรไล่แมลง
ประโยชน์และโทษ สรรพคุณสมุนไพรจีน
น้ำตะไคร้
ทำยาอมสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร
การแปรสภาพสมุนไพร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสมุนไพร
ยาสมุนไพร
สมุนไพรพื้นบ้าน
ชะคราม วัชพืชสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระในป่าชายเลน
บทบาทของพืชสมุนไพร
มะรุม
หญ้าปักกิ่ง
สมุนไพรยอบ้าน
สมุนไพรและเครื่องเทศ
สะระแหน่
มะระขี้นก
สมุนไพรขิง
แคลเซียมจากพืชสมุนไพร
เคล็ดลับยาสมุนไพรรักษาโรค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย