สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

  1. การลงทุนโดยตรง ประเทศผู้ลงทุนมีอำนาจควบคุมการบริหารและการตัดสินใจในองค์การธุรกิจของประเทศผู้รับทุน นอกจากนั้นในการลงทุนโดยตรงนอกจากการเคลื่อนย้ายทุนแล้ว ยังได้ชักนำวิทยาการ เทคนิคการผลิต และความชำนาญการไปยังประเทศผู้รับทุนด้วย
  2. การลงทุนโดยตรงส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันกึ่งผูกขาด หรือในอุตสาหกรรมทรัพยากร ทั้งนี้เพราะเป็นแหล่งที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงแก่ประเภทผู้ลงทุน อย่างไรก็ตามการลงทุนโดยตรงนั้นก่อให้เกิดผลทั้งด้านบวกและทางด้านลบแก่ประเทศผู้ลงทุนและประเทศผู้รับทุน
  3. บรรษัทข้ามชาติมีลักษณะสำคัญคือเป็นกิจการมีขนาดใหญ่มาก ดำเนินการในประเทศต่างๆ มากกว่า 1 ประเทศขึ้นไป โดยมีจุดหมายสำคัญคือ กำไรสูงสุดจากการผลิตระดับโลก พรมแดนจากประเทศต่างๆ ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการของบรรษัทข้ามชาติ

แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรง

โดยหลักการ การลงทุนโดยตรงนั้น จะมีการชักนำวิทยาการ และความชำนาญการควบคู่ไปกับการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศผู้ลงทุนไปยังประเทศผู้รับการลงทุน โดยลักษณะที่สำคัญมากกว่า คือ การเคลื่อนย้ายวิทยาการและความชำนาญ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมักจะมีแต่เฉพาะการเคลื่อนย้ายวิทยาการ และความชำนาญต่างๆเท่านั้น ส่วนปัจจัยในรูปเงินทุนอาจระดมได้จากประเทศผู้รับทุนนั้นเอง

ผลของการลงทุนโดยตรงที่มีต่อประเทศผู้ลงทุนและประเทศผู้รับทุน
การลงทุนโดยตรงของเอกชนต่างชาติในรูปบรรษัทข้ามชาติ

บรรษัทข้ามชาติแบ่งประเภทตามชนิดของอุตสาหกรรมหลักที่บรรษัทข้ามชาติดำเนินการอยู่มีทั้งหมด 5 ประเภทคือ
(1) บรรษัทข้ามชาติทางด้านทรัพยากร
(2) สาธารณูปโภค
(3) อุตสาหกรรมโรงงาน
(4) เกษตรกรรม และ
(5) อุตสาหกรรมบริการ

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย