สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

 1. ความสมดุลภายในและความสมดุลภายนอก ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของนโยบายการเงินและการคลังต่างๆ ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจในลักษณะต่างกัน
 2. นโยบายสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ระบบเศรษฐกิจอยู่ในลักษณะสมดุลได้อย่างขัดกันหรือส่งเสริมก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและปัญหาดุลการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจนั้น
 3. นโยบายการค้าและการปรับอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดุลยภาพได้

ความสมดุลภายในและภายนอกกับนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง

 1. ความสมดุลภายใน แสดงภาวะทางเศรษฐกิจที่ปราศจากภาวะเงินเฟ้อหรือการว่างงาน ความสมดุลภายนอก แสดงถึงการที่ระบบเศรษฐกิจไม่มีปัญหาดุลการชำระเงิน
 2. จุดดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ หมายถึง จุดตัดของเส้นแสดงความสมดุลภายในและเส้นแสดงถึงความสมดุลภายนอก ณ จุดดังกล่าว ประเทศปราศจากปัญหาเงินเฟ้อ การว่างงาน และปัญหาดุลการชำระเงิน
 3. นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เป็นนโยบายที่สามารถปรับระบบเศรษฐกิจให้เข้าอยู่ในภาวะสมดุลได้ โดยที่นโยบายการเงินและการคลังอาจขัดแย้งกันหรือสนับสนุนกันก็ได้

  Y = C+I+G+(X-M)
  Y = รายได้ประชาชาติ
  C = การบริโภค
  I = การลงทุน
  G = การใช้จ่ายของรัฐบาล
  X = การส่งออก
  M = การนำเข้า

ความสมดุลภายในกับนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง

เส้นแสดงความสมดุลภายใน คือ เส้นที่แสดงถึงภาวะสมดุลของระบบเศรษฐกิจภายใน ณ ระดับการใช้นโยบายการเงินและการคลังต่างๆ จุดที่มีอยู่บนเส้นแสดงถึงการที่ระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวะสมดุล ไม่มีภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด จุดที่อยู่ทางขวาแสดงถึงการที่ระบบเศรษฐกิจมีสภาพซบเซาหรือมีภาวะเงินฝืด จุดที่อยู่ทางซ้ายแสดงถึงการที่ระบบเศรษฐกิจมีภาวะเงินเฟ้อ

ความสมดุลภายนอกกับนโยบายกานเงิน และนโยบายการคลัง

เส้นแสดงความสมดุลภายนอก คือ เส้นที่แสดงว่าระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวะดุลการชำระเงินสมดุล กล่าวคือไม่มีปัญหาการขาดดุลและเกินดุลการชำระเงินแต่อย่างใด จุดที่อยู่ทางซ้ายมือของเส้นแสดงถึงสภาพการขาดดุลการชำระเงิน จุดที่อยู่ทางขวามือของเส้น แสดงถึงสภาพดุลการชำระเงินเกินดุล

ความสมดุลภายในและความสมดุลภายนอก

จุดตัดของเส้นแสดงความสมดุลภายใน IB และเส้นแสดงความสมดุลภายนอก EB แสดงความสมดุลทั้งภายในและภายนอกของระบบเศรษฐกิจ ถ้าในระยะเวลาหนึ่งระบบเศรษฐกิจมีความไม่สมดุลเกิดขึ้น การใช้นโยบายการเงินสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการใช้นโยบายการคลังจะช่วยแก้ไขความไม่สมดุลภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย