ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

อาณาจักรล้านนา

ชุมชนลุ่มแม่น้ำสำคัญก่อนอาณาจักรล้านนา
ประวัติศาสตร์ล้านนา
ความเสื่อมของอาณาจักรล้านนา
สรุปเหตุการณ์ภายหลังอาณาจักรล้านนา
เส้นทางประวัติศาสตร์ : ตามรอยพญามังราย

สรุปเหตุการณ์ภายหลังอาณาจักรล้านนา

  1. พ.ศ.2101 พระเจ้าบุเรงนองยึดเชียงใหม่ได้ตรงกับสมัยพระเจ้าเมกุฎสุทธิวงศ์
  2. พ.ศ.2272 เจ้าอาวาสวัดนายางได้ให้หนานทิพย์ช้างเป็นนายกองยึดอำนาจจากลำพูน ซึ่งตั้งกำลังอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง กษัตริย์พม่าจึงให้ชื่อว่าพญาสุลวฤาชัยสงคราม ขึ้นต่อพม่าโดยตรงและปกครองเมืองลำปางอย่างอิสระ
  3. พ.ศ.2307 พม่าตั้งให้เจ้าฟ้าชายแก้วบุตรของหนานทิพย์ช้างครองเมืองลำปางต่อ เจ้าฟ้าชายแก้วมีบุตรชาย 7 คน หญิง 3 คน เรียกกันว่าวงศ์เจ้าเจ็ดตน มีเจ้ากาวิละเป็นบุตรคนโต
  4. พ.ศ.2314 พระเจ้ากรุงธนบุรีนำกำลังขึ้นมาปราบพม่าที่เชียงใหม่ พญาจ่าบ้านแห่งเมืองเชียงใหม่และเจ้ากาวิละเจ้าเมืองลำปางเข้าสวามิภักดิ์
  5. พ.ศ. 2317 พญาจ่าบ้านขอกำลังจากกรุงธนบุรีจนขับไล่พม่าออกไปได้ เจ้ากรุงธนบุรีได้แต่งตั้งให้เป็นพระยาวิเชียรปราการเจ้าเมืองเชียงใหม่ ส่วนเจ้ากาวิละให้เป็นพระยากาวิละเจ้าเมืองลำปาง
  6. ในรัชสมัย ร.1 พม่ายึดเชียงใหม่ได้ พระยากาวิละจึงรวมกำลังพลอยู่ที่เมืองลำพูน
  7. พ.ศ. 2339 พระยากาวิละได้พาไพร่พลมาบูรณะเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางล้านนาอีกครั้งโดยให้พี่น้องวงศ์เจ้าเจ็ดตนไปครองหัวเมืองเหนือ คือ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย ในฐานะ “เมืองประเทศราช”
  8. พ.ศ. 2427 - 2442 ( ร. 5 ) ทำการปฏิรูปหัวเมืองเหนือเพื่อให้อยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของไทย

 

พุทธสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่

จากเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้เราได้ทราบถึงพัฒนาการของหัวเมืองต่างๆ ตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างที่สำคัญไปบ้างแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการศึกษาสถานที่และสิ่งก่อสร้างที่สำคัญในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามานับแต่สมัยพญามังราย ในรูปแบบเส้นทางนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยมีขอบเขตเส้นทางอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ และที่สำคัญสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีมาแล้วแต่ครั้งราชวงศ์มังรายปกครองอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งถึงในสายสกุลวงศ์เจ้าเจ็ดตน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย