วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ

การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)
รูปร่างใบ(Leaf shape)
ปลายใบ(Leaf apex)
โคนใบ(Leaf base)
ขอบใบ(Leaf margin)
ดอก (flower)
ส่วนต่างๆของดอกไม้
ผลสด(fleshy fruit)
ผลแห้ง(dry fruit)

การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)

1.เรียงสลับ (alternate)

2.เรียงตรงข้าม(opposite)

 

3.เรียงเป็นวงรอบ(whorl)

4.เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)

5.เรียงเวียนสลับ (spiral)

6.เรียงสลับระนาบเดียว (distichous)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย