วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ

การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)
รูปร่างใบ(Leaf shape)
ปลายใบ(Leaf apex)
โคนใบ(Leaf base)
ขอบใบ(Leaf margin)
ดอก (flower)
ส่วนต่างๆของดอกไม้
ผลสด(fleshy fruit)
ผลแห้ง(dry fruit)

รูปร่างใบ(Leaf shape)

1.รูปเข็ม(acicular)

2.รูปแถบ(linear)

3.รูปขอบขนาน(oblong)

4.รูปใบหอก(lanceolate)

5.รูปใบหอกกลับ(oblanceolate)

 

6.รูปรี(elliptic)

7.รูปไข่(ovate)

8.รูปไข่กลับ(obovate)

9.รูปสามเหลี่ยม(deltoid)

10.รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด (rhomboidal)

11.รูปไต(reniform)

12.รูปวงกลม(orbicular)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย