วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ

การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)
รูปร่างใบ(Leaf shape)
ปลายใบ(Leaf apex)
โคนใบ(Leaf base)
ขอบใบ(Leaf margin)
ดอก (flower)
ส่วนต่างๆของดอกไม้
ผลสด(fleshy fruit)
ผลแห้ง(dry fruit)

ปลายใบ(Leaf apex)

1.เป็นติ่งแหลม(cuspidate)

2.เว้าตื้น(emarginate)

3.เป็นติ่งหนามสั้น(mucronulate)4.เว้าลึกหรือรูปหัวใจกลับ (obcordate)

5.มน(obtuse)

6.เว้าบุ๋ม(retuse)

7.ตัด (truncate)

8.กลมมน(rounded)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย