วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ

การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)
รูปร่างใบ(Leaf shape)
ปลายใบ(Leaf apex)
โคนใบ(Leaf base)
ขอบใบ(Leaf margin)
ดอก (flower)
ส่วนต่างๆของดอกไม้
ผลสด(fleshy fruit)
ผลแห้ง(dry fruit)

โคนใบ(Leaf base)

1.สอบเรียว(attenuate)

2.รูปติ่งหู(auriculate)

3.รูปเงี่ยงลูกศร(sagittate)

4.รูปหัวใจ(cordate)

 

5.สอบ(acute)

6.รูปสอบ/ลิ่ม(cuneate)

7.รูปเงี่ยงใบหอก(hastate)

8.มน(obtuse)

9.ตัด(truncate)

10.แบบก้นปิด(peltate)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย