วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ

การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)
รูปร่างใบ(Leaf shape)
ปลายใบ(Leaf apex)
โคนใบ(Leaf base)
ขอบใบ(Leaf margin)
ดอก (flower)
ส่วนต่างๆของดอกไม้
ผลสด(fleshy fruit)
ผลแห้ง(dry fruit)

ส่วนต่างๆของดอกไม้


ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว(flower)

ดอกออกเป็นช่อ (inflorescence)

1.ช่อกระจุกแน่น(head)

2.ช่อแบบหางกระรอก(catkin)

3.ช่อเชิงหลั่น(corymb)

4.ช่อกระจุก(cyme)

 

5.ช่อกระจุกซ้อน(dichasium)


6.ช่อกระจุกแยกแขนง (cymose panicle or thyrse)

7.ช่อแยกแขนง(panicle)

8.ช่อกระจะ(raceme)

9.ช่อเชิงลดมีกาบ(spathe)

10.ช่อเชิงลด(spike)

11.ช่อซี่ร่ม(umbel)

12.ช่อฉัตร(verticillasters)

13.ช่อซี่ร่มย่อย(compound umbel )


14.ช่อซี่ร่มแยกแขนง(branched umbel)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย