วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ

การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)
รูปร่างใบ(Leaf shape)
ปลายใบ(Leaf apex)
โคนใบ(Leaf base)
ขอบใบ(Leaf margin)
ดอก (flower)
ส่วนต่างๆของดอกไม้
ผลสด(fleshy fruit)
ผลแห้ง(dry fruit)

ผลสด(fleshy fruit)

1.ผลเมล็ดเดียวแข็ง(drupe)

2.ผลแบบมีเนื้อหลายเมล็ด(berry)

3.ผลแบบแอปเปิ้ล(pome)

 

4.ผลแบบส้ม(hesperidium)

5.ผลแบบแตง(pepo)

6.ผลรวม(multiple fruit)

7.ผลกลุ่ม(aggregate fruit)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย