วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ

การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)
รูปร่างใบ(Leaf shape)
ปลายใบ(Leaf apex)
โคนใบ(Leaf base)
ขอบใบ(Leaf margin)
ดอก (flower)
ส่วนต่างๆของดอกไม้
ผลสด(fleshy fruit)
ผลแห้ง(dry fruit)

ผลแห้ง(dry fruit)

1.ผลแห้งเมล็ดล่อน(achene)

2.ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว(nut)

3.ผลปีกเดียว(samara)

4.ผลเปลือกแข็งมีกาบรูปถ้วย(acorn)

5.ผลแห้งแตก(capsule)

6.ผลปีกเดียวแฝด(double samara)7.ผลแห้งแตกแบบฝาเปิด(pyxidium)

8.ผลแตกตามช่อง(poricidal)

9.ฝัก(legume)

10.ผลแตกแบบผักกาด(silique)

11.ผลแตกสองครั้ง(schizocarp)

12.ผลแบบโคน(strobilus)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย