Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ

(หนังสือไม้ป่ายืนต้นของไทย 1
โดย เอื้อมพร วีสมหมาย,ปณิธาน แก้วดวงเทียน)

ชนิดของใบ

ใบเดี่ยว(simple leaf)

ใบประกอบ(compound leaves)


ใบประกอบแบบขนนก(pinnately commound leaves)


ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่(odd - pinnate)ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่(even - pinnate)

 


ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น (bi-pinnately compound leaves)


ใบประกอบแบบขนนก2-3ชั้น (bi-tri pinnately compund leaves)


ใบประกอบแบบนิ้วมือ (palmately compound leaves)

การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)
รูปร่างใบ(Leaf shape)
ปลายใบ(Leaf apex)
โคนใบ(Leaf base)
ขอบใบ(Leaf margin)
ดอก (flower)
ส่วนต่างๆของดอกไม้
ผลสด(fleshy fruit)
ผลแห้ง(dry fruit)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com