วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช

  • สัณฐานวิทยา (Morphology) ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและโครงสร้างภายนอกของพืช
  • กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) ศึกษาถึงโครงสร้างภายในของพืช
  • สรีรวิทยา (Physiology) ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพืช
  • ภูมิศาสตร์ (Geography) ศึกษาถึงการแพร่กระจายของพืชในภูมิภาคต่างๆ
  • นิเวศวิทยา ( Ecology ) ศึกษาความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม
  • เซลล์วิทยา (Cytology) หรือ (Cell biology) ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ส่วนต่างๆของเซลล์
  • พันธุศาสตร์ (Genetic) ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมของพืช
  • เรณูวิทยา (Palynology) ศึกษาเกี่ยวกับละอองเรณู (Pollen grain) ซึ่งสามารถนำมาระบุชื่อพืชลำดับวงศ์ (Family) ได้
  • บรรพพฤกษศาสตร์ ( Paleobotany ) ศึกษาเกี่ยวกับพืชโบราณโดยอาศัยหลักฐานจากซากพืชที่อยู่ในชั้นของหินซึ่งเรียกว่า ฟอสซิล ( Fossil )

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย