วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

ความหมายของ Taxonomy และ Systematics

คำว่า Taxonomy นี้ หนังสือบางเล่มอาจใช้ Systematics แทน ซึ่งมีข้อถกเถียงกันมากว่า มีความหมายเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน หรือไม่อย่างไร ตามความเห็นของ Johnes and Luchsinger 1987 และ Woodland 1991 กล่าวว่า ทั้ง Taxonomy และ Systematics มีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้ แต่ Stuessy 1990 ได้อธิบายถึงความแตกต่างของ 2 คำนี้ว่า Taxonomy เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดจำแนกพืชออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยสังเกตจากรูปร่างลักษณะที่ปรากฏให้เห็น แต่ Systematics จะมีความหมายกว้างกว่าโดยครอบคลุมไปถึงการศึกษาทางด้านพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืชด้วย

 

ความคิดเห็นของผู้เขียน คิดว่าในสมัยโบราณซึ่งยังมีการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานพืชไม่แพร่หลายนัก คำว่า Taxonomy และ Systematics น่าจะมีความหมายต่างกันที่ Stuessy อธิบายไว้แต่ในปัจจุบัน การศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานพืชได้พยายามพัฒนาโดยอาศัยความรู้จากหลาย ๆ ด้านมาเป็นแนวทางในการจัดจำแนกหมวดหมู่ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ และลักษณะทางพันธุกรรมเป็นเกณฑ์ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันนี้ทั้ง Taxonomy และ Systematics จึงมีความหมายที่ ไม่แตกต่างกันนัก คือ มุ่งเน้นที่จะแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการและพันธุกรรม ในการจัดจำแนกหมวดหมู่พืชเหมือนกัน โดย Systematics จะเป็นลักษณะของการศึกษาค้นพบความจริง และ Taxonomy จะเป็นการนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ค้นพบนั้นมาใช้ในการจำแนก (Porter, 1967)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย