วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช

การศึกษาอนุกรมวิธานพืชแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

  1. Classical taxonomy เป็นการศึกษารูปร่างลักษณะของพรรณไม้ในธรรมชาติ หรือตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (Collecting) และระบุชื่อ การศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานของพืชประเทศไทยยังจัดอยู่ในแบบนี้เป็นส่วนใหญ่
  2. Experimental taxonomy เป็นการศึกษาทางด้าน Biosytematics ( ศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของพืช โดยอาศัยความรู้จากหลาย ๆ ด้าน เช่น สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ เป็นต้น) และ Phylosytematic ( ศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ ) อาจเรียกการศึกษาในรูปแบบนี้ว่า Advanced taxonomy ก็ได้ ในระยะหลังประเทศไทยได้มีการศึกษาทางด้านนี้บ้างแล้ว แต่จะเป็นลักษณะของงานวิจัยในพืชเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เพื่อการจัดจำแนกหมวดหมู่พืชโดยตรง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย