วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช

  1. สำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชต่าง ๆ ทั่วโลกไว้ในรูปของ Flora ( หนังสือที่กล่าวถึงพรรณพืชในท้องถิ่นนั้น ๆ ประกอบด้วยคำบรรยายลักษณะของวงศ์ สกุล และชนิด พร้อมทั้งรูปวิธาน (Key) ช่วยในการระบุชื่อ เช่น Flora of Malaysia เป็นต้น )
  2. ศึกษาวิธีการจัดจำแนก ระบุชื่อ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและนำพืชนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถสื่อความหมายที่เป็นสากลได้
  3. จัดระบบการจำแนกพืชที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืชในกลุ่มต่าง ๆ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย