วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช

  1. ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของพืช การกระจายพันธุ์ การระบุและการตั้งชื่อพืช ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นพื้นฐานของงานด้านพฤกษชาติ
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพืช
  3. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพืช และเสนอความคิดในเรื่องของการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ที่ถูกต้อง
  4. เพื่อปลูกฝังความรักในธรรมชาติและเกิดความรู้สึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสำคัญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย