สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

 สังคมศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ
ลักษณะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญและการป้องกันอันตราย
วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สามารถแก้ได้ที่ตัวต้นเหตุ ซึ่งก็คือ มนุษย์

1. ไม่ทิ้งเศษขยะมูลฝอย สิ่งสกปรกโสโครก ลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง
2. ควรมีมาตรการห้ามไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมทิ้งน้ำเสียลงในแม่น้ำ
3. ประชาชนทุกชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงาน ต้องช่วยกันรักษาต้นน้ำ ลำธาร

 

การอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้ แต่ถ้าหากสัตว์ป่า ชนิดใดสูญพันธ์ ได้แล้ว จะไม่สามารถสร้างพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดนั้น ขึ้นมา ได้อีก การอนุรักษ์สัตว์ป่า จึงควรมีหลักดังนี้

  • การใช้กฎหมายควบคุม เป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าทางตรง มีการป้องกันและปราบปราม ผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
  • การสงวนแหล่งที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่า หมายถึงการป้องกันรักษาป่าไม้ ที่จัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าในอุทยานแห่งชาติ เขตวนอุทยานต้องมีการป้องกัน บำรุงรักษา และการปลูกพันธุ์ไม้ขึ้นมาใหม่
  • การเพาะพันธุ์เพิ่ม เช่น ตามสวนสัตว์ต่าง ๆ เขตรักษาพันธุ์สัตว์หลายแห่ง เลี้ยงสัตว์บางชนิดไว้ในกรงเพื่อเพาะพันธุ์เพิ่ม เมื่อมีมากแออัด จึงนำสัตว์บางชนิดไปปล่อยไว้ในป่าเปิด ของอุทยานแห่งชาติ
  • การค้นคว้า วิจัยทางวิชาการ ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการจัดการสัตว์ป่าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในระดับที่พอเหมาะกับอาหารและที่หลบภัยในท้องที่นั้น ๆ
  • การใช้ประโยชน์จากสัตว์ตรงตามหลักการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยไม่เก็บทรัพยากรไว้ เฉย ๆ ยังต้องรู้จักนำทรัพยากรนั้น ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เช่น จัดสถานที่ชมสัตว์ป่า จัดสวนสัตว์ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่มนุษย์ให้ความรู้ตามสมควร
การอนุรักษ์ป่าไม้
การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุ
แนวทางการแก้ไขมลพิษทางอากาศ
แนวทางการแก้ไขมลพิษทางน้ำ
แนวทางการแก้ไขขยะมูลฝอย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย