ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ประชากรและสังคมโลก
สังคมโลก
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ลัทธิการครอบโลก
พัฒนาการของความขัดแย้ง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม
พันธมิตรด้านมืด

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก

แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Sahara African)

ได้แก่พื้นที่ในทวีปแอฟริกาที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า เป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั้งที่นับถือผี ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเมื่อครั้งยังมีการค้าขายและการล่าอาณานิคมของชาวยุโรป

เขตแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่ามีพื้นที่ประมาณ 16 % ของพื้นดินของโลกและประกอบด้วยประเทศต่างๆ ถึง 48 ประเทศ กล่าวคือ กานา กาบอง กีนี กีนีบิสเซา แกมเบีย โกตดิวัวร์ คอโมโรส เคนยา เคปเวิร์ด แคเมอรูน จิบูตี ชาด ซิมบับเว ซูดาน เซเชลส์ เซาโตเมและปรินซิเป เซียร์ราลีโอน แซมเบีย โซมาเลีย โตโก แทนซาเนีย นามิเบีย ไนจีเรีย ไนเจอร์ บอตสวานา บุรุนดี บูร์กินาฟาโซ เบนิน มอริเชียส มอริเตเนีย มาดากัสการ์ มาลาวี มาลี โมซัมบิก ยูกันดา รวันดา เลโซโท ไลบีเรีย สวาซิแลนด์ สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อิเควทอเรียลกินี เอธิโอเปีย เอริเทรีย แองโกลา แอฟริกาใต้ รวมประชากรของพื้นที่นี้มีประมาณ 10 % ของโลกสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ (เช่นบริเวณลุ่มน้ำคองโกหรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรและทางตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์) และบางส่วนเป็นทะเลทราย (เช่นทะเลทรายกาลาฮารี) บางส่วนเป็นกึ่งทะเลทราย (เช่นบริเวณละติจูดที่ 10-20 องศาเหนือและบริเวณ 20-30 องศาใต้) บางส่วนที่เป็น ที่ราบสูง (เช่นที่ราบสูงเอธิโอเปีย)

อาชีพหลักของกลุ่มชนในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นการทำป่าไม้ การเกษตรเพื่อยังชีพหรือเกษตรกรรมพอเพียง มีการล่าสัตว์และหาของป่า บางส่วนเลี้ยงสัตว์แบบอยู่กับที่และเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนตามทุ่งหญ้าสะวันนา มีเพียงส่วนน้อยที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าทรัพยากรธรรมชาติที่มีถูกตักตวงไปโดยประเทศล่าอาณานิคมในอดีตและการสู้รบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ จึงเป็นผลให้ประชากรส่วนใหญ่ยากจน ผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเหล่านี้รวมกันได้เพียงประมาณ 1 % ของโลก

แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Sahara African)
แอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Islamic)
เอเชียใต้ (Indic)
เอเชียตะวันออก (Sino-Japanese & Southeast Asian)
ยุโรปตะวันตก (European)
ยุโรปตะวันออก บอลข่าน และอดีตสหภาพโซเวียต (Slavic)
อเมริกาเหนือ (Anglo-American)
ละตินอเมริกา (Latin-American)
แปซิฟิกตอนใต้ (Austral European)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย