ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ประชากรและสังคมโลก
สังคมโลก
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ลัทธิการครอบโลก
พัฒนาการของความขัดแย้ง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม
พันธมิตรด้านมืด

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก

ละตินอเมริกา

 (Latin-American)

ได้แก่ พื้นที่บริเวณอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอินคาและมายา (อินเดียนแดง) ต่อมาได้ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของสเปน เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของกลุ่มคนในแถบนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับยุโรปตะวันตก

ภูมิภาคละตินอเมริกาแบ่งเป็นเขตภูมิศาสตร์วัฒนธรรมย่อยได้ 6 เขต กล่าวคือ

  1. เม็กซิโก
  2. บราซิล
  3. กลุ่มอเมริกากลาง ได้แก่กัวเตมาลา เบลีส เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส นิคารากัว คอสตาริกา ปานามา
  4. กลุ่มอินเดียตะวันตก ได้แก่บาฮามาส คิวบา จาไมกา เฮติ สาธารณรัฐโดมินิกัน กายอานา ซูรินาเม เฟรนซ์เกียนา
  5. กลุ่มเทือกเขาแอนดีสทางเหนือ ได้แก่เวเนซุเอลา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรู
  6. เขตทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่โบลิเวีย ชิลี อาร์เจนตินา ปารากวัย อุรุกวัย

ประชากรส่วนใหญ่ของละตินอเมริกาจะทำการเกษตรเพื่อยังชีพ ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า มีบางพื้นที่ที่ทำการเกษตรเพื่อการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบอาเจนตินาและทางตะวันออกของบราซิล เนื่องจากละตินอเมริกามีพื้นที่หลายระดับความสูงจึงมีการปลูกพืชหลายประเภทแตกต่างกันไป เช่นที่ความสูงไม่เกิน 900 เมตรจะปลูกพืชจำพวกยางพารา อ้อย ข้าวเจ้า โกโก้ กล้วย ที่บริเวณความสูงระหว่าง 900-1,800 เมตรจะปลูกพืชจำพวกข้าวโพด ข้าวสาลี กาแฟ และที่ความสูงเกิน 1,800 เมตรจะปลูกมันฝรั่งและข้าวบาร์เลย์ เป็นต้น

แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Sahara African)
แอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Islamic)
เอเชียใต้ (Indic)
เอเชียตะวันออก (Sino-Japanese & Southeast Asian)
ยุโรปตะวันตก (European)
ยุโรปตะวันออก บอลข่าน และอดีตสหภาพโซเวียต (Slavic)
อเมริกาเหนือ (Anglo-American)
ละตินอเมริกา (Latin-American)
แปซิฟิกตอนใต้ (Austral European)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย