สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วันสำคัญของไทย

วันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญสำหรับลูกๆ ทุกคน ที่จะแสดงความรัก ความกตัญญูและสำนึกในพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด

แต่เดิมกำหนดให้วันที่ 15 เมษายนของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นครั้งแรกและได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายผลของงานให้กว้างขวางออกไปได้ การจัดงานไม่เพียงแต่จัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ ประกวดคำขวัญวันแม่ เพื่อให้เกียรติแก่แม่ผู้มีพระคุณด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 รัฐบาลได้เปลี่ยนใหม่โดยให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทย ตั้งแต่ทรงเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงตระหนักในหน้าที่อันพึงมีต่อประเทศชาติและประชาชนให้ได้รับความสุขเสมอกัน

 

นอกจากนี้ ยังต้องการให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกและตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่ต้องมีความกตัญญูต่อแม่ และให้ผู้ที่เป็นแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อลูกและครอบครัวด้วย และรัฐบาลยังได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่แห่งชาติ คือ ดอกมะลิ ด้วยเหตุผลที่ว่า ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมเย็นระรื่นใจ และยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย”

ดังนั้น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ลูกๆ ทุกคนควรระลึกถึงพระคุณของแม่ด้วยการนำดอกไม้ หรือพวงมาลัยไปกราบเท้าคุณแม่ และไม่ควรแสดงความกตัญญูแค่เพียงวันแม่เท่านั้น แต่ควรระลึกถึงพระคุณของแม่ทุกวัน พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพของแม่ให้แข็งแรงทั้งกายและใจอยู่เสมอ ถ้าลูกๆ ทุกคนปฏิบัติต่อแม่ได้เพียงเท่านี้ ก็ทำให้แม่มีความสุขแล้ว

สำนักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันปิยมหาราช
วันรัฐธรรมนูญ
วันสุนทรภู่
วันฉัตรมงคล
วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันลอยกระทง
วันแม่แห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันจักรี
วันมาฆบูชา
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันครู
วันเด็กแห่งชาติ
วันขึ้นปีใหม่
วันพระเจ้าตากสินมหาราช
วันสารทไทย
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันวิสาขบูชา
วันพืชมงคล
วันสงกรานต์
วันสตรีสากล
วันนักประดิษฐ์
วันศิลปินแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย