วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เสือ

เสือโคร่ง
เสือดาว
เสือดำ
เสือลายเมฆ
แมวป่าหัวแบน
แมวป่า
แมวลายหินอ่อน
แมวดาว
เสือปลา

เสือโคร่ง

เสือโคร่งพันธุ์อินโดจีน

สถานภาพและจำนวนประชากรของเสือโคร่งอินโดจีนยังไม่เป็นที่รับรู้มากนัก เนื่องจากเขตกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางของมัน ซึ่งกินอาณาบริเวณตั้งแต่จีนตอนใต้ เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ไทย และพม่าตะวันตก เสือโคร่งจำนวนไม่น้อยอยู่ตามเทือกเขาสลับซับซ้อนตามชายแดนระหว่างประเทศ ทำให้การเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปได้ยาก มีหลายแห่งที่นักชีววิทยาเพิ่งจะได้รับอนุญาตเข้าไปสำรวจเมื่อไม่นานมานี้เอง ตามข้อมูลของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสือและแมว (Cat specialist Group) ของไอยูซีเอ็น ปัจจุบันมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเหลืออยู่ในธรรมชาติทั้งสิ้นประมาณ 1,050-1,750 ตัว สวนสัตว์ในเอเชียและในอเมริกามีเสือพันธุ์นี้ประมาณ 60 ตัว

ราบิโนวิตช์ ได้สำรวจเสือโคร่งในป่าอนุรักษ์ในประเทศไทยระหว่างปี 2530-2534 และประเมินว่ามีจำนวนประมาณ 250 ตัว ซึ่งตัวเลขนี้แตกต่างอย่างมากจากตัวเลขของทางการไทยที่ระบุว่ามีประมาณ 450-600 ตัว

กรมสัตว์ป่าของกัมพูชามีศักยภาพต่ำมาก ประเทศไม่มีแม้แต่สวนสัตว์ มีการล่าเสือโคร่งอย่างหนัก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสือและแมวประเมินว่าในประเทศกัมพูชามีเสือโคร่งอยู่ประมาณ 100-200 ตัว และกำลังลดจำนวนลงเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม การสำรวจสัตว์ป่าครั้งแรกของเสือโคร่งเมื่อปี 2543 ที่ผ่านมาพบว่าอาจมีเสือโคร่งและสัตว์ป่าอื่น ๆ ในกัมพูชามากกว่าที่เคยคาดคิดไว้

สถานภาพของเสือโคร่งในประเทศลาวไม่ชัดเจนนัก เพราะเพิ่งมีการจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์มาไม่นานมานี้เอง และพื้นที่ส่วนใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นมาก็เป็นเพียงร่างในกระดาษ บางแห่งไม่มีแม้แต่เจ้าหน้าที่ประจำ ในปี 2534 แซลเตอร์ได้สำรวจตามหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ 18 แห่งและรายงานว่าพบเสือโคร่งทุกพื้นที่ ๆ สำรวจ กรมสัตว์ป่าของลาวได้สำรวจป่าในปี 2535 ได้รายงานว่าพบเสือโคร่งในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 17 แห่ง อย่างไรก็ตาม แหล่งอาหารของเสือโคร่งในประเทศลาวไม่สมบูรณ์นัก จำนวนสัตว์เหยื่อมีอยู่น้อยมาก และป่าในพื้นที่ต่ำถูกทำลายจนเกือบหมด ทำให้เสือโคร่งต้องถอยร่นขึ้นไปหากินบนภูเขาสูงซึ่งมีเหยื่อน้อยกว่า ในขณะที่การล่าและการค้าขายสัตว์ป่าก็มีอย่างหนัก สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงอนาคตที่สิ้นหวังของเสือโคร่งในประเทศลาว

 

ประเทศพม่ามีเสือโคร่ง 2 พันธุ์คือ พันธุ์เบงกอลและพันธุ์อินโดจีน เสือโคร่งพันธุ์เบงกอลจะพบได้ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี ส่วนเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนจะอยู่ทางฝั่งตะวันออก

จากการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 16 แห่งและอุทยานแห่งชาติ 5 แห่งโดยกรมป่าไม้ของพม่าในปี 2524 ทำให้ปัจจุบันพม่ายังมีป่าไม้อยู่ถึง 40% ของพื้นที่ แม่น้ำอิระวะดีซึ่งไหลจากตอนเหนือผ่านภาคกลางของประเทศลงสู่มหาสมุทรอินเดียทางทิศใต้ เป็นแม่น้ำสายหลักที่แบ่งแยกเสือโคร่งพันธุ์เบงกอลและพันธุ์อินโดจีน เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ยังมีการประเมินกันว่า มีเสือโคร่งอยู่ในพม่าประมาณ 3,000 ตัว ครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้คือเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีน แต่ในปัจจุบันจำนวนของเสือโคร่งได้ลดลงไปมาก จากการล่าอย่างหนัก เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในลาวและกัมพูชา ทางรัฐบาลพม่าได้พยายามที่จะแก้ไขวิกฤตของจำนวนเสือโคร่งมาโดยตลอด เดือนมิถุนายน 2535 รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ออกมา ในกฎหมายฉบับนี้ได้จัดให้เสือโคร่งอยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์คุ้มครองอย่างเข้มงวด และยังได้ร่างแผนงานการอนุรักษ์เสือโคร่งโดยเฉพาะอีกด้วย

จากรายงานการสำรวจประชากรเสือโคร่งในพม่าในปี 2526 โดยแซลเตอร์ ได้ระบุว่าพื้นที่ ๆ มีเสือโคร่งมากที่สุดคือที่ อะลองดอวกัตตะพะ นอกจากนี้ก็ยังพบในพื้นที่อื่น ๆ อีกเช่น ชิวอูดอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าชเวเซตตอว และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทามันตี ปิดอง ควาพันดอง นัตมาตาง รวมทั้งป่าปีกิวโยมา ปักชาน ดีปาโยน และ มินมาฮลายูน ที่กำลังจะยกฐานะเป็นป่าอนุรักษ์เช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกด้วย

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ของเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีน การสำรวจในปี 2533 พบว่ามีเสือโคร่งในธรรมชาติของไทยประมาณ 250 ตัว ในขณะที่ตัวเลขของกรมป่าไม้ยังระบุว่าเหลืออยู่ 600 ตัว ในปี 2536 ราบิโนวิตช์ยืนยันว่ามีเสือโคร่งอยู่ในป่าอนุรักษ์ 22 แห่งในประเทศไทยจาก 38 แห่งที่ทำการสำรวจ ในป่าที่พบนี้ มี 16 แห่งที่มีพื้นที่น้อยกว่า 500 ตารางกิโลเมตร ส่วนอีก 8 แห่งที่มีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นป่าที่มีจำนวนประชากรเสือโคร่งมากที่สุดในประเทศ ป่าทั้ง 8 แห่งนี้ได้แก่

1. ห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร (พื้นที่มากกว่า 12,000 ตารางกิโลเมตร)
2. น้ำหนาว (พื้นที่มากกว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร)
3. แก่งกระจาน (พื้นที่มากกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร)
4. ทับลาน (พื้นที่มากกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร)
5. ห้วยน้ำแดง (พื้นที่มากกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร)
6. คลองแสง (พื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร)
7. แม่ตื่น (พื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร)
8. เขาใหญ่ (พื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร)

ข้อมูลของกระทรวงป่าไม้ของเวียดนามระบุว่ายังมีเสือโคร่งอยู่ในป่าอนุรักษ์ 24 แห่งจากจำนวนทั้งหมด 87 แห่ง ป่าอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดคือ มูอองนี มีพื้นที่ 1,820 ตารางกิโลเมตร นอกนั้นมีพื้นที่น้อยกว่า 600 ตารางกิโลเมตร ในปี 2537 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสือและแมว ได้ประเมินว่ามีเสือโคร่งเหลืออยู่ประมาณ 200-300 ตัวในป่าอนุรักษ์ 7 แห่ง ในขณะเดียวกัน การล่ายังคงดำเนินต่อไปในเวียดนาม หนัง ฟัน และกระดูก ยังคงมีการซื้อขายกันอยู่ทั่วไปตามเมืองใหญ่ จำนวนเสือโคร่งยังคงลดลง

เสือโคร่งดำ เสือโคร่งขาว
เสือกินคน
การตายของลูกเสือ
เสือโคร่งพันธุ์เบงกอล
เสีอโคร่งพันธุ์อินโดจีน
เสือโคร่งพันธุ์มลายู
เสือโคร่งพันธุ์จีนใต้
เสือโคร่งพันธุ์ไซบีเรีย
เสือโคร่งพันธุ์สุมาตรา
เสือโคร่งพันธุ์แคสเปียน
เสือโคร่งพันธุ์ชวา
เสือโคร่งพันธุ์บาหลี
อนาคตของเสือโคร่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย