วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

เสือ

เสือโคร่ง
เสือดาว
เสือดำ
เสือลายเมฆ
แมวป่าหัวแบน
แมวป่า
แมวลายหินอ่อน
แมวดาว
เสือปลา

เสือโคร่ง

เสือโคร่งพันธุ์สุมาตรา

เสือโคร่งพันธุ์สุมาตราอาศัยอยู่บนเกาะสุมาตราเท่านั้น มันต้องเผชิญชะตากรรมอันเลวร้ายจากการถูกบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและจากการล่าเช่นเดียวกับเสือโคร่งพันธุ์อื่น ๆ จากการสำรวจประมาณว่ายังมีเสือโคร่งพันธุ์นี้อยู่ 600 ตัว ในจำนวนนี้ 400 ตัวอยู่ในป่าอนุรักษ์ผืนใหญ่ 5 แห่ง และอีก 200 ตัวอยู่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่อื่น ๆ

เสือโคร่งดำ เสือโคร่งขาว
เสือกินคน
การตายของลูกเสือ
เสือโคร่งพันธุ์เบงกอล
เสีอโคร่งพันธุ์อินโดจีน
เสือโคร่งพันธุ์มลายู
เสือโคร่งพันธุ์จีนใต้
เสือโคร่งพันธุ์ไซบีเรีย
เสือโคร่งพันธุ์สุมาตรา
เสือโคร่งพันธุ์แคสเปียน
เสือโคร่งพันธุ์ชวา
เสือโคร่งพันธุ์บาหลี
อนาคตของเสือโคร่ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย