วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สมบัติของวรรณคดีไทย
วรรณคดีวิจักษ์ ม.3

ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย
เนื้อหาของวรรณคดีไทย

เนื้อหาของวรรณคดีไทย

1. วรรณคดีพุทธศาสนา คือ วรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำสอนพุทธศาสนา เช่น

- ไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพญาลิไทย สมัยสุโขทัย
- มหาชาติคำหลวง ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมัยอยุธยาตอนต้น
- พระมาลัยคำหลวง และ นันโทปนันทสูตรคำหลวง ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

สมัยอยุธยาตอนปลาย

- ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ของเหล่ากวีสมัยรัตนโกสินทร์
- ปฐมสมโพธิกถา และ สรรพสิทธิ์คำฉันท์ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
- สมุทรโฆษคำฉันท์ เสือโคคำฉันท์ ของ พระมหาราชครู สมัยอยุธยา

2. วรรณคดีสุภาษิตคำสอน คือ วรรณคดีที่มุ่งสั่งสอนแสดงแนวทางประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาหรือจริยธรรม เช่น

- สุภาษิตพระร่วง ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
- กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

- โคลงโลกนิติ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
- อิศรญาณภาษิต ของหม่อมเจ้าอิศรญาณ
- โคลงโสฬสไตรยางค์ และ โคลงนฤทุมนาการ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- สุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่

 

3. วรรณคดีที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม เช่น

- ลิลิตโองการแช่งน้ำ ใช้ในพิธีสาบานตนของข้าราชสำนักในสมัยอยุธยา
- ฉันท์กล่อมช้าง สำนวนต่างๆ ใช้ในพระราชพิธีสมโภชช้าง
- ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) บันทึกภาพเรือต่างๆ ในกระบวนพยุหยาตรา
- พระราชพิธีสิบสองเดือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4. วรรณคดีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เช่น

- โคลงยวนพ่าย สดุดีวีรกรรมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา ที่รบชนะเชียงใหม่
- ลิลิตตะเลงพ่าย สดุดีวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา
- ราชาธิราช อิงพงศาวดารมอญ
- สามก๊ก อิงพงศาวดารจีน

5. วรรณคดีเพื่อความบันเทิง เช่น

- รามเกียรติ์ เพื่อการแสดงโขน ละครใน หนังใหญ่
- อิเหนา เพื่อแสดงละครใน
- สังข์ทอง คาวี มณีพิชัย ไชยเชษฐ์ ไกรทอง เพื่อแสดงละครนอก
- พระอภัยมณี เพื่อแสดงหุ่นกระบอก ลิเก
- มัทธนะพาธา เพื่อแสดงละครพูดสลับลำ (ร้อง)

6. วรรณคดีนิราศ คือ วรรณคดีที่บันทึกความรู้สึกของกวีที่ต้องเดินทางจากคนรักเปรียบเทียบกับธรรมชาติสองข้างทาง เช่น

- โคลงกำสรวล นิราศหริภุญชัย ทวาทศมาส ของกวีสมัยอยุธยา
- นิราศนรินทร์ ของนายนรินทรธิเบศร์ (อิน)
- นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่
- นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย

เห็นแก่ลูก
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร
พระบรมราโชวาท
อิศรญาณภาษิต
บทพากย์เอราวัณ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย