ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

"องค์บิดาแห่งกองทัพเรือ"

หน้า 1 - 2 - 3 - 4

3

ชีวิตนักเรียนนายเรือ

พระองค์เจ้าอาภากร ทรงสอบความรู้ชั้นสุดท้ายของนักเรียนนายเรืออังกฤษได้เกณฑ์ดี และพร้อมที่จะรับการฝึกในเรือรบอังกฤษ กระทรวงทหารเรืออังกฤษได้จัดให้เข้ารับการฝึกงานในเรือหลวง Revenge ซึ่งเป็นเรือของ พลเรือตรีแฮร์ริส ประจำการอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ในระหว่างที่ทรงฝึกงานอยู่ ได้เกิดจลาจลขึ้นที่เกาะครีต พระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการทหารยกพลขึ้นบกไปปราบจลาจล ขณะนั้นมีพระชนม์เพียง 18 พรรษา ทรงเล่าให้พระยาหาญกลางสมุทรว่า ต้องนอนกลางดิน กินกลางทราย หนาวก็หนาว ในสนามรบต้องนอนกับศพที่ตายใหม่ๆ และซ้ำยังอดอาหาร บางครั้งต้องจับหอยทากมาเสวยกับหัวหอม ศพที่ถูกยิงที่ท้องนับว่าเหม็นอย่างร้ายกาจ ถึงแม้ว่าจะเป็นศพใหม่ก็ตาม

ใน พ.ศ. 2443 พระองค์ทรงเข้าศึกษาที่วิทยาลัยทหารเรือกรีนิช ในวิชาเดินเรือและการนำร่อง พระองค์ทรงทดสอบความรู้ได้คะแนน 787 จาก 1000 คะแนน เป็นลำดับที่ 7 ในจำนวนนายทหาร 17 คน

หลังจากทรงใช้เวลาศึกษาวิชาทหารเรือนาน 6 ปีเศษ ๆ ในราชนาวีอังกฤษ จึงได้เสด็จกลับมาแผ่นดินสยาม 11 มิถุนายน ร.ศ. 119 ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2443 เข้ารับราชการกองทัพเรือไทย ได้รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโทผู้บังคับการ ( เทียบเท่านาวาตรีในปัจจุบัน )ตราด ร.ศ. 112
ตราด ร.ศ. 112 คือ รอยสักที่เสด็จในกรมฯ ทรงสักให้นักเรียนนายเรือรุ่นแรกๆเพียงไม่กี่คนด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง รวมทั้งที่พระอุระของพระองค์ก็สักคำนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เป็นที่ระลึกและจดจำเหตุการณ์นี้ เนื่องด้วยคราวนั้นประเทศไทยถูกรุกรานทางทะเลจากฝรั่งเศส เกิดการรบที่ปากแม่นำเจ้าพระยา เหตุการณ์นี้ทำให้เราต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วน พร้อมกับเสียเงินค่าทำขวัญ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดถูกยึดเป็นประกัน ทำให้เสด็จในกรมฯ ทรงเจ็บแค้นพระทัยเป็นอย่างมาก จึงสักไว้เป็นที่ระลึกในเหตุการณ์นี้

นอกจากการสักแล้ว เสด็จในกรมฯ ทรงแต่งเพลง หะเบสสมอ ( หรือ "ดอกประดู่" ในปัจจุบัน ) และอื่นๆอีกหลายบทเพื่อปลุกใจนักเรียนนายเรือให้กล้าหาญ และทรงให้สร้างน้ำตาลซึ่งเป็นเรือจำลองมีคำว่า ร.ศ. 112 ที่หัวเรือ ตั้งไว้บนบกเพื่อให้นักเรียนนายเรือชั้น 4 ชั้น 5 ฝึกแก้อัตราผิดของเข็มทิศ เพื่อเวลานำเรือออกท้องทะเลลึกโดยเข็มไม่ผิด และให้เห็นเรือน้ำตาลทุกวันเป็นการเตือนใจให้หาทางแก้เผ็ด และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้