สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

5 โรคร้าย

ความดันโลหิตสูง
มะเร็งปากมดลูก
โรคไข้เลือดออก
โรคเบาหวาน
โรคอุจจาระร่วง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงคืออะไร
ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ หัวใจหดตัวเป็นจังหวะเพื่อให้โลหิตที่อยู่ในหัวใจและหลอดโลหิตไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย แรงดันที่เกิดขึ้นเมื่อหัวใจหดตัว จะเป็นแรงดันอีกอันหนึ่ง เป็นค่าสูง และเมื่อหัวใจคลายตัว จะได้แรงดันอีกอันหนึ่ง เป็นค่าต่ำ เช่น 120/80 มิลลิเมตรปรอท เป็นต้น ในบางคนความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เราเรียกว่า”ความดันโลหิตสูง” ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย

ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นภาวะเสี่ยงหรือโรคเสี่ยงที่สามารถป้องกันและควบคุมได้ เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลวและยังเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะไตล้มเหลวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ปัจจุบันมีผู้สงสัยว่าเป็นภาระความดันโลหิตสูง พบในชุมชนประมาณหกล้านสี่แสนคนและเกินครึ่งจะไม่รู้ว่าตนเป็นโรค เนื่องจากไม่มีอาการแสดงให้ทราบ

ความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นได้
ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่การเกิดความดันโลหิตสูง พบใน
1. คนอ้วน เป็นที่พิสูจน์แล้วว่า ความอ้วนทำให้เกิดความดันโลหิตสูง
2. รับประทานอาหารรสเค็มจัด
3. ไม่ออกกำลังกาย พบมากในผู้ทำงานนั่งโต๊ะ
4. ความเครียดและวิตกกังวลการป้องกันโลกความดันโลหิต
ความดันโลหิตสูง มักจะพบในผู้ที่มีประวัติครอบครัวพ่อแม่พี่น้อง เป็นโรคนี้การป้องกันที่เราสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
1. ควบคุมน้ำหนักตัว อย่าให้อ้วน
2.งดอาหารเค็มจัด
3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4. พักผ่อนร่างกายและจิตใจ คลายเครียด นั่งสมาธิ
5. บางคนอาจจำเป็นต้องใช้ยาลดความดันโลหิต ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาและต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

อาการของโรคความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง อาจไม่มีอาการแน่นอนหรือเด่นชัดอะไรออกมา ในรายที่มีอาการที่พบมากคือ ปวดศรีษะ มึนงง นอนไม่หลับ เวียนศรีษะ เหนื่อยหอบ เวลาออกกำลังกาย ปวดแน่นหน้าอก

อันตรายจากความดันโลหิตสูง..ถ้าไม่รักษา

หลอดเลือด

  • ทำให้หลอดเลือดตีบและแข็งตัว
  • การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ไม่เพียงพอ

หัวใจ

  • หัวใจทำงานมากจะโตขึ้นจนกระทั่งหัวใจวาย
  • เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจจะตีบตัน

สมอง

  • เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเกิดการบวมของสมอง ทำให้เป็นอัมพาตหรือตายได้

ไต

  • หลอดเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ ทำให้ไตทำหน้าที่เสื่อม ขับสารพิษออกจากร่างกายไม่ได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้