สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

5 โรคร้าย

ความดันโลหิตสูง
มะเร็งปากมดลูก
โรคไข้เลือดออก
โรคเบาหวาน
โรคอุจจาระร่วง

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานคืออะไร
โรคเบาหวาน คือ โรคที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าคนปกติ ระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นนี้เนื่องจากตับอ่อนส่วนเบต้าเซลล์มีความผิดปกติ ไม่สามารถผลิตหรือหลั่งฮอโมนอินซูลินออกมาให้พอเพียง

สาเหตุใดจึงเป็นโรคเบาหวาน

1. กรรมพันธุ์ ลูกหลานของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้
2. ความอ้วน พบว่า 60-80% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นคนอ้วน
3. อายุมากขึ้น โรคเบาหวานมักเป็นกับคนที่มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป
4. ความเครียด ทำให้โรคเบาหวานแสดงออก
5. เชื้อไวรัส ทำลายเซลล์ของตับอ่อนที่มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน
6. ยาบางชนิด เช่น ยาพวกสเตียรอยด์ เพร็คนิโซโลน ถ้าใช้นานๆ อาจทำให้เกิดโรคเบาหวาน
7. การตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หลายๆ ครั้ง มีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานได้ง่าย
8. พิษสุราเรื้อรัง ผู้ที่ดื่มสุราจัดและดื่มเป็นประจำ ทำให้ตับอ่อนเสื่อมสรรถภาพได้

อาการของโรคเบาหวาน

* ปัสสาวะบ่อยมาก
* กระหายน้ำและหิวบ่อย
* กินจุแต่ผอมลง
* อ่อนเพลีย ซึม
* เป็นแผลหรือฝีง่าน แต่รักษายาก
* คันตามผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณอวัยวะเพศ
* ปวดเจ็บตามกล้ามเนื้อ ชาตามปลายมือปลายเท้า
* หมดความรู้สึกทางเพศ
* ตามัว พร่า ต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อย ๆ
* คลอดบุตรที่มีน้ำหนักมากกว่า 4 กิโลกรัมอันตรายของโรคเบาหวาน

1. ระยะเฉียบพลัน อาจเสียชีวิตทันที เพราะภาวะกรดคั่ง

2. ระยะโรคแทรกซ้อน เป็นสาเหตุที่ให้ทุพพลภาพและเสียชีวิตได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมานาน เนื่องจากโรคเบาหวานทำให้เกิดความพิการต่อผิวหนังเหงือกและฟัน การตั้งครรภ์ระบบประสาท ระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต ความต้านทานโรคลดลงหรือเสียไป อันรายจากโรคเบาหวานพอสรุปดังนี้

- มีโอกาสทีที่นัยน์ตาจะบอดได้ถึง 25 เท่าของคนปกติ
- มีโอกาสเกิดโรคไตได้ถึง 17 เท่าของคนปกติ มีโอกาสเกิดโรคเท้าเน่าดำ ต้องตัดขาทิ้งถึง 5 เท่าของคนปกติ
- มีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือด จนกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ถึง 2 เท่าของคนปกติ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นโรคใหม่ ๆ และสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกติหรือไกลเคียงปกติ จะช่วยยับยั้งหรือลดความรุนแรงของอันตรายจากโรคแทรกซ้อนเหล่านี้ให้ลดน้อยลงได้สำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าเป็น ควรปรึกษาแพทย์และตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ปีละครั้งหรือทุก 6 เดือน

การรักษาและปฏิบัติตนของผู้เป็นโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่ผู้เป็นต้องดูแลรักษาตนเองเป็นหลัก ซึ่งถ้าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ชีวิตก็เป็นสุขสมบูรณ์เหมือนคนปกติทั่วไปโดยอาศัยหลักปฏิบัติที่สำคัญ คือ
1. อาหาร หลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแป้งและไขมัน งดจำพวกน้ำตาล น้ำหวานและการรับประทานมากเกินไป
2. การออกกำลังกาย ความกระทำสม่ำเสมอและพอเหมาะกับร่างกาย
3. ยา รับประทานยาหรือฉีดยาตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด
4. ระดับน้ำตาลในเลือด หมั่นตรวจเลือดอยู่เสมอ เพราะระดับน้ำตาลในเลือดจะสัมพันธ์กับอาหาร การออกกำลังกายและยาที่ใช้ควบคุม
5. เรียนรู้เรื่องโรคเบาหวานและหมั่นตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ โดยเฉพาะตา เพราะมักอาจเสื่อมลงเร็วหรืออาจบอด ถ้าไม่ระวังรักษาให้ดี
6. รักษาเท้าให้สะอาด อย่าสวมรองเท้าที่คับ ถ้ามีแผลที่เท้าต้องรีบทำการรักษาทันที
7. ควรมีบัตรหรือสัญลักษณ์ แสดงว่าเป็นโรคเบาหวานติดตังเป็นประจำ เพราะเกิดเหตุฉุกเฉินหมดสติ ผู้พบเห็นจะได้ทำการช่วยเหลือหรือนำส่งแพทย์ เพื่อรับการรักษาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว และควรพกน้ำตาลก้อน ท๊อฟฟี่หรือลูกกวาดติดตัวไว้ เพื่อหยิบรับประทานได้ทันที แก้ปัญหาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งมีอาการใจสั่น มึนงง วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม เหงื่อออกมากหน้ามืด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้