สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

5 โรคร้าย

ความดันโลหิตสูง
มะเร็งปากมดลูก
โรคไข้เลือดออก
โรคเบาหวาน
โรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วง หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่าวันล่ะ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูก หรืออาจปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน หรืออาจถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมาก ๆ แม้เพียงครั้งเดียวต่อวัน ในทารกที่กินนมแม่ ปกติถ่ายอุจจาระเป็นเนื้อเหลวบ่อยครั้งได้ ไม่ถือเป็นอาการท้องเดิน แต่ถ้าถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากและบ่อยครั้งกว่าที่เป็น ก็ถือว่าผิดปกติ

สาเหตุ เกิดจากกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปโดยวิธีต่อไปนี้

กินอาหารที่เก็บค้างคืน บูดเสียหรือมีแมลงวันตอม

 • วิธีการผสมนมที่ไม่สะอาด ภาชนะที่ใช้ในการชงนม เช่น ขวดนม จุกนม ไม่สะอาด
 • ดื่มน้ำจากบ่อ คลอง ที่ไม่ผ่านการต้มฆ่าเชื้อหรือน้ำที่มีสารพิษ เชื้อโรคปะปนอยู่
 • ผัก ผลไม้ ไม่ล้างก่อนกิน
 • เด็กที่ชอบหยิบของเล่นจากพื้นเข้าปาก ดูดนิ้วหรืออมนิ้วมือ ไม่ล้างมือก่อนกินอาหารและใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรงป้อนเด็ก

 

อาการ

 • ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ถ่ายเป็นมูกปนเลือด
 • มีอาการปวดท้อง มีไข้ ซึม อ่อนเพลียหรือขึ้นไส้อาเจียน
 • มีอาการขาดน้ำ คือ ปากแห้งรู้สึกกระหายน้ำ กระสับกระส่าย ตาลึกโหล ชีพจรเต้นเบา – เร็ว
 • อาการขั้นรุนแรงอาจช๊อค หมดสติและอาจถึงตายได้ เพราะร่างกายขาดน้ำมาก

  การรักษา
 • ควรงดอาการแข็ง อาหารรสจัด อาหารมีกาก (ผัก ผลไม้) ให้กินอาหารอ่อนหรืออาหารเหลว
 • ให้รับประทานผลน้ำตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส หรือ ORS) แต่ถ้าไม่มีผลน้ำตาลเกลือแร่ สามารถทำเองได้ โดยใช้น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ เกลือป่นครึ่งช้อนชา ใส่ในขวดสะอาด เติมน้ำต้มสุกห้ได้ประมาณ 1 ขวด เขย่าให้เข้ากัน ดื่มได้ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง)
 • ถ้าอาการไม่ดีขึ้น กินไม่ได้ มีอาการขาดน้ำรุนแรง ให้รีบมาโรงพยาบาล เพื่อให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำและรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ต่อไป
 • ทำอย่างไม่ให้ท้องเดิน
 • ทำอย่างไม่ให้ท้องเดิน

  ทำอย่างไม่ให้ท้องเดิน
 • กินอาหารสุขสะอาดที่ไม่มีแมลงวันตอมและดื่มน้ำสะอาด
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งและหลังเข้าสวม
 • ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
 • ทิ้งขยะมูลฝอยในถังที่มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันแมลงวันตอม
 • เด็กทารกควรเลี้ยงด้วยนมแม่ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ก่อนดูดนมแม่ควรทำความสะอาดหัวนม
 • ถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมผสม ควรต้มขวดนม จุกนม ฝาครอบจุกในน้ำเดือด เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนและชงนมให้ถูกสัดส่วน
 • เด็กควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และให้อาหารเสริมตามวัย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้