วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคออร์โดวิเชียน

ชื่อยุคมาจากคำว่า ออร์โดวิเชส (Ordovices) ซึ่งเป็นชาวเผ่าเซลทิคอาศัยอยู่ในแคว้นเวลส์ ยุคออร์โดวิเชียนมีช่วงเวลายาว 60 ล้านปี (จาก 505 ถึง 438 ล้านปีมาแล้ว) หินที่พบเป็นพวกหินปูน โดโลไมต์ หินทรายและหินดินดาน พืชที่พบในยุคนี้ยังเป็นพวกสาหร่ายทะเล (สีเขียว สีแดง และสาหร่ายชนิดต่าง ๆ) พวกสัตว์ไร้กระดูกสันหลังประกอบด้วยไทรโลไบต์ ซึ่งมีความเจริญสูงสุด ทั้งชนิดและจำนวน แกรพโทไลท์เป็นพวกรูปกิ่ง (Didymograptus) หอยตะเกียงพบมากเริ่มมีพวกที่ฝาเป็นสารปูนและมีสภาพ articulate ส่วนพวก horny inarticulates มีจำนวนลดน้อยลง ไบรโอซัวเป็นสัตว์ตัวเล็ก ๆ มีหนวดคล้ายแขนและอยู่เป็นกลุ่ม พบมากในหินยุคนี้ พวกหอยมีพวกเซฟาโลพอด (จำพวกปลาหมึก) พบมากพอควร ที่สำคัญมีพวกฝาตรงยาวเรียว เช่น ออร์โธเซอราส (Orthoceras) หอยโข่งทะเลพบทั่วไปในทะเลน้ำตื้น แต่หอยสองฝาพบไม่แพร่หลาย ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังเริ่มพบพวกตัวคล้ายปลา ซึ่งเป็นต้นตระกูลปลา ออสทราโคเดิร์ม


แกรพโทไลท์รูปกิ่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย