วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคไซลูเรียน

ชื่อยุคมาจากคำว่า ไซลูเรส (Silures) เป็นชาวเผ่าเซลทิค อาศัยอยู่ในแคว้นเวลส์ มีช่วงเวลายาว 30 ล้านปี (จาก 438 ถึง 408 ล้านปีมาแล้ว) หินที่พบในยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นหินปูน หินทรายและหินดินดานสีดำ พืชในยุคนี้มีทั้งพืชทะลและพืชบก สาหร่ายทะเลพบแพร่หลายมาก มีพวกสีเขียว และสีแดง ในตอนปลายยุคเริ่มพบพืชบกเป็นครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลีย สัตว์ไร้กระดูกสันหลังที่พบมากได้แก่ พวกไบรโอซัว หอยตะเกียงเจริญสูงสุด พวกไทรไลไบท์และแกรพโทไลท์ยังพบมากอยู่ แกรพโทไลท์เป็นพวกรูปกิ่ง (Monograptus) ออสทราดอดเริ่มพบมาก นอกจากนี้สัตว์ที่พบบ่อยก็มีปะการัง (rugose และ tabulate) และไครนอยด์ สัตว์จำพวกหอย (หอยสองฝา, หอยโข่ง, และเซฟาโลพอด) พบน้อย ในจำพวกสัตว์มีกระดูกสันหลัง เริ่มพบต้นตระกูลปลาไร้ขากรรไกรเป็นครั้งแรก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย