วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคดีโวเนียน

ชื่อยุคมาจากชื่อเมืองดีวอนเชียร์ มีช่วงเวลายาว 48 ล้านปี (จาก 408 ถึง 360 ล้านปีมาแล้ว) หินส่วนใหญ่ที่พบในยุคดีโวเนียนเป็นหินดินดาน หินปูน และหินทรายแดง ตอนใกล้สิ้นยุคไซลูเรียนมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการประทุของภูเขาไฟ ทำให้ท้องทะเลเดิมบางส่วนยกตัวขึ้นเป็นผืนแผ่นดิน และปกคลุมด้วยพืชบก นอกจากนี้บนบกเริ่มพบสัตว์ที่หายใจทางอากาศได้ โดยมีการปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีพบนผืนแผ่นดิน เช่น กิ้งกือ แมลงมุม และแมลงไร้ปีก ในจำพวกสัตว์มีกระดูก


ไครนอยด์ Eurypterus

สันหลัง พบปลาน้ำจืดหลายชนิด (จนทำให้ได้ชื่อว่าเป็นยุคของปลา) เช่น ปลาไร้ขากรรไกร ปลาออสทราโคเดิร์ม ปลาครอสส์ออฟเทอริเกียน และปลาดิฟนอย (ปลามีปอด) และในปลายยุคนี้พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นครั้งแรก

ในจำพวกสัตว์ไร้กระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล หอยตะเกียง ปะการัง และสโทรมาโทพอรอยด์ ยังพบอยู่โดยทั่วไป แกรฟโทไลท์คงพบแต่พวกรูปร่างแห นอกนั้นสูญพันธุ์ไปหมด ไครนอยด์และปลาดาวก็พบมากในยุคนี้


ปะการังชนิด Pleurodictyum

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้