วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคคาร์บอนิเฟอรัส

ที่เรียกชื่อยุคนี้ว่า คาร์บอนิเฟอรัส เนื่องจากมีชั้นถ่านหินที่มีความหนาและแผ่ไปกว้างขวางมาก มีช่วงเวลายาวประมาณ 34 ล้านปี (จาก 360 ถึง 286 ล้านปีมาแล้ว) หินส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินปูน หินทราย หินดินดาน และถ่านหิน ชั้นถ่านหินพบมากในช่วงหลังของยุคนี้ พืชที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินเกิดแพร่หลายมากส่วนใหญ่เป็นพวก ไลโดพอด (Scale-trees) และเฟิร์นมีเมล็ด ในทะเลมีสาหร่ายที่สร้างสารปูน สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกมีพวกหอยสองฝา หอยขม และสัตว์พวกขาเป็นปล้อง ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกสะเทินน้ำสะเทินบกมีการพัฒนามากจนเรียกได้ว่า เป็นยุคของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และเริ่มมีสัตว์เลื้อนคลาน ปลาน้ำจืดพบแพร่หลายมาก ในท้องทะเล หอยตะเกียง ไดรนอยด์และปะการังพบอยู่จำนวนมาก ไบรโอซัวก็มีอยู่แพร่หลายเป็นพวกรูปพัด (Fenestella) สัตว์พวกหอยพบอยู่พอสมควรที่สำคัญก็มีพวกหอยสองฝา หอยโข่ง และ เซฟาโลพอด อีไคนอยด์พบมากพอสมควร ส่วนพลาสตอยต์มีความเจริญสูงสุดในยุคนี้ ที่น่าสังเกต พวกแกรพโทไลท์ รูปร่างแหสูญพันธุ์ไปหมดสิ้น และในปลายยุคเริ่มมีพวก ฟอแรมมินิเฟอราตัวใหญ่ (Fusulina) ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล ส่วนใหญ่เป็นพวกปลาฉลาม


แสดงสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิด Amphibiamus lyelli

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย