วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคคาร์บอนิเฟอรัส

ที่เรียกชื่อยุคนี้ว่า คาร์บอนิเฟอรัส เนื่องจากมีชั้นถ่านหินที่มีความหนาและแผ่ไปกว้างขวางมาก มีช่วงเวลายาวประมาณ 34 ล้านปี (จาก 360 ถึง 286 ล้านปีมาแล้ว) หินส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินปูน หินทราย หินดินดาน และถ่านหิน ชั้นถ่านหินพบมากในช่วงหลังของยุคนี้ พืชที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินเกิดแพร่หลายมากส่วนใหญ่เป็นพวก ไลโดพอด (Scale-trees) และเฟิร์นมีเมล็ด ในทะเลมีสาหร่ายที่สร้างสารปูน สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกมีพวกหอยสองฝา หอยขม และสัตว์พวกขาเป็นปล้อง ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกสะเทินน้ำสะเทินบกมีการพัฒนามากจนเรียกได้ว่า เป็นยุคของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และเริ่มมีสัตว์เลื้อนคลาน ปลาน้ำจืดพบแพร่หลายมาก ในท้องทะเล หอยตะเกียง ไดรนอยด์และปะการังพบอยู่จำนวนมาก ไบรโอซัวก็มีอยู่แพร่หลายเป็นพวกรูปพัด (Fenestella) สัตว์พวกหอยพบอยู่พอสมควรที่สำคัญก็มีพวกหอยสองฝา หอยโข่ง และ เซฟาโลพอด อีไคนอยด์พบมากพอสมควร ส่วนพลาสตอยต์มีความเจริญสูงสุดในยุคนี้ ที่น่าสังเกต พวกแกรพโทไลท์ รูปร่างแหสูญพันธุ์ไปหมดสิ้น และในปลายยุคเริ่มมีพวก ฟอแรมมินิเฟอราตัวใหญ่ (Fusulina) ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล ส่วนใหญ่เป็นพวกปลาฉลาม


แสดงสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิด Amphibiamus lyelli

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้