วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคเพอร์เมียน

ชื่อยุคมาจากคำว่า เพอร์ม (Perm) เป็นชื่อจังหวัดหนึ่งในเทือกเขาอูราล มีช่วงเวลายาว ประมาณ 41 ล้านปี (จาก 286 ถึง 245 ล้านปีมาแล้ว) หินส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินปูน หินดินดาน หินเกลือและหินทรายสีแดง การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ยุคคาร์บอนิเฟอรัสมีความรุนแรงสูงสุดในยุค เพอร์เมียนนี้ ทำให้เกิดเทือกเขาสูงและมีการระเบิดของภูเขาไฟมาก บนผืนแผ่นดินพืชที่ปกคลุมอยู่ส่วนใหญ่เป็นพวก เฟิร์นและเฟิร์นมีเมล็ด ในซีกโลกใต้ (กอนด์วานาแลนด์) มีพวกพืชกลอสซอฟเทอริส เริ่มพบแมลงชนิดใหม่ ๆ ในยุคนี้ เช่น แมลงปีกแข็งและจั๊กจั่น ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่บนบกก็มีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่ สัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลายคล้ายพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ปลาน้ำจืดมีพวกปลาพาลีโอนิสติด และปลาฉลาม เป็นต้น

ในท้องทะเล ฟอเแรมมินิเซอราตัวใหญ่หรือฟูซูลินิด พบอยู่แพร่หลายมาก เช่นเดียวกับ ไบรโอซัว และหอยตะเกียง ปะการังพบไม่มากนัก แต่สัตว์พวกหอย (หอยสองฝาและแอมโมนอยด์) เริ่มพบมาก และเริ่มมีพวกเบเล็มนอยด์ เป็นที่น่าสังเกตว่า หลังยุคเพอร์เมียน พวกฟูซูลินิด ปะการังพวกรูโกส ไบรโอซัว ฟีเน็สเท็ลลิด หอยตะเกียงโพรดักทิด และไทรโลไบท์ ได้สูญพันธุ์ไปหมดสิ้น


แมลงชนิด Dunbaria fasciipennis


ฟอแรมมินิเฟอราชนิด Fusulinid

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย