วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคไทรแอสสิก

ชื่อยุคมาจากคำว่า ไทรแอส (Trias) เนื่องจากที่ภาคใต้ของประเทศเยอรมนีสามารถจำแนกหินยุคนี้ออกได้เป็นสามส่วน แต่ในประเทศอังกฤษเรียกหินยุคนี้ว่า หินทรายแดงใหม่ ยุคไทรแอสสิกมีช่วงเวลายาว 37 ล้านปี (จาก 245 ถึง 208 ล้านปีมาแล้ว) หินส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินสีแดงและหินเกลือที่เกิดในสภาวะที่ร้อนและแห้งแล้ง เช่น ในเขตทะเลทราย และหินปูนและหินดินดานที่เกิดในทะเลตื้นและน้ำอุ่น

ยุคไทรแอสสิกเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของสิ่งมีชีวิต มีสัตว์พวกใหม่ๆ ปรากฏตัวขึ้นมากมาย ทั้งบนบกและในทะเล บนผืนแผ่นดินมีสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากมายนัก จนกระทั่งปลายยุคมีต้นปรง และเฟิร์น เจริญเติบโตดี สัตว์มีขาเป็นปล้อง พวกครัสเทเชียนหลายชนิดปรับตัวอาศัยอยู่ในสระน้ำ เช่น พวกหมัดที่เรียกว่า แอสเธอเรีย (Estheria) พวกแมลงป่อง พบในทะเลทรายและแมลงต่าง ๆ พบในชั้นถ่านหิน ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบก มีพวกปลามีปอด (Ceratodus) ปลาพวกนี้มุดตัวอยู่ในโคลน และยังคงมีชีวิตอยู่ได้แม้น้ำในแม่น้ำหรือทะเลสาปแห้งขอดลง สัตว์เลื้อยคลานมีทั้งชนิดและจำนวนเพิ่มมากขึ้น และในตอนปลายยุค สัตว์เลื้อยคลายคล้ายพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งมีมากในต้นยุค จะถูกแทนที่ด้วยพวกไดโนเสาร์ นอกจากนี้ยังพบเต่า จระเข้ และริงโคเซฟาเลียน (rhynchocephalian) ก่อนสิ้นยุคไทรแอสสิก นี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มปรากฏตัว ในท้องทะเล หอยตะเกียงและไครนอยด์ (Encrinus) ยังพบมากพอควร ปะการัง มีพวกใหม่ ที่เรียกว่า ปะการังหกเหลี่ยม (Hexacorals) ซึ่งยังพบอยู่ในปัจจุบัน หอยสองฝาและหอยโข่ง เริ่มพบมากขึ้นในทะเลน้ำตื้น ส่วนเซฟาโลพอด มีพวกเซอราไททิส (Ceratites) มาก (เป็นแอมโมนอยด์ที่มี Ceratitic suture-line) พวกสัตว์มีขาเป็นปล้องเริ่มมีครัสเทเชียนตัวคล้ายกุ้ง ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลัง พบพวกต้นตระกูลปลากระดูกแข็ง (bony fishes) รวมทั้งปลาที่บินได้จำนวนมาก แต่ปลาฉลามมีน้อยลง เริ่มพบสัตว์เลื้อยคลานกินเนื้อรูปร่างคล้ายปลา (icthyosaurs)


สัตว์เลื้อยคลานชนิด Icthyosaurs

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้