วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคจูแรสซิก

ชื่อยุคมากจากคำว่า จูรา (Jura) เป็นชื่อเทือกเขาซึ่งกั้นเขตประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์ แลนด์ มีช่วงยาวประมาณ 64 ล้านปี (จาก 208 ถึง 144 ล้านปีมาแล้ว) หินยุคนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินปูนเม็ด ไข่ปลา หินดินดานและหินทราย ลักษณะภูมิประเทศในยุคจูแรสซิก เป็นเนินเตี้ย ๆ มีทะเลน้ำตื้นคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ บนผืน แผ่นดินมีพืชมากมาย หลายชนิดเช่น ต้นสน ปรง เฟิร์น และต้นกิงโก (Ginkgo) ยุคนี้บางทีก็เรียกว่าเป็นยุคของต้นปรง พืชดอกที่แท้จริงยังไม่ปรากฏ พวกแมลงมีพวกแมลงปอ ตั๊กแตน แมลงปีกแข็ง และปลวก เป็นต้น พวกหอยโข่ง (Viviparus) มีมากในสระหรือทะเลสาบบางแห่ง ส่วนพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนั้น เริ่มมีพวกกบและอึ่งอ่าง สัตว์เลื้อยคลานเจริญสูงสุดและมีจำนวนมาก เช่น ไดโนเสาร์ เทอโรซอร์ที่บินได้ จระเข้และเต่า นกตัวแรก (Archaeopteryx) ได้พัฒนามาจากสัตว์เลื้อยคลานในยุคนี้ สัตว์เลื้อยคลานคล้ายพวกเลี้ยงลูกด้วยนม มีแต่ตัวขนาดเล็ก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีตัวขนาดเล็กเช่นกันและมีจำนวนน้อย

ในท้องทะเลพบพวกพืชมีสาหร่ายทะเลเนื้อปูน(สาหร่ายสีแดง)มากในทะเลน้ำตื้นที่ใสและ อุ่น สัตว์จำพวกสัตว์ไร้กระดูกสันหลังพวกปะการังหกเหลี่ยมมีมากและมักเกิดเป็นเทือกปะการัง และมีสัตว์จำพวกหอย ไบรโอซัว และฟองน้ำเนื้อปูน เกิดร่วมด้วย หอยตะเกียงที่พบมากมีอยู่ 2 พวก ได้แก่ ทีเรบราทูลิด (terebratulids) พวกมีฝาเรียบ และ ริงโคเนลลิด (rhynchonellids) พวกที่ฝามีซี่ หอยสองฝาที่เป็นพวกใหม่ได้แก่ หอยพวกไทรโกเนีย (trigonias) และหอยนางรม แอมโมไนท์ในยุคจูแรสสิกนี้พบแพร่หลายมาก มีวิวัฒนาการที่รวดเร็วจึงใช้เป็นตัวบ่งอายุของหินในที่ต่าง ๆ กันได้ แอมโมไนท์บางชนิดอาศัยคืบคลานอยู่ตามพื้นทะเล บางชนิดก็ว่ายไปมาอยู่ใกล้ผิวน้ำ พวกเบเล็มไนท์ (จำพวกปลาหมึก) ก็พบมากเหมือนกันในยุคนี้ สัตว์พวกไดรนอยด์และเอคินอยด์พบมากพอสมควรในทะเลน้ำตื้น ส่วนพวกโอฟิอูรอยด์พบมากเป็นบางแห่ง ปูพบเป็นครั้งแรกในยุคนี้นอกจากนี้ ครัสเทเชียน ตัวคล้ายกุ้งก็พบมาก สัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล ส่วนใหญ่เป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานที่สำคัญมีพวกอิคไธโอซอร์ (Ichthyosaurs) และเพลซิโอซอร์ (Plesiosaurs) นอกจากนั้นก็มีพวกปลาที่พบมากเป็นปลากระดูกแข็งโบราณ ปลาฉลาม และปลากระเบน เป็นต้น


ใบไม้ชนิด Pterophyllum


ปลาชนิด Sinamia

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย