วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคจูแรสซิก

ชื่อยุคมากจากคำว่า จูรา (Jura) เป็นชื่อเทือกเขาซึ่งกั้นเขตประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์ แลนด์ มีช่วงยาวประมาณ 64 ล้านปี (จาก 208 ถึง 144 ล้านปีมาแล้ว) หินยุคนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินปูนเม็ด ไข่ปลา หินดินดานและหินทราย ลักษณะภูมิประเทศในยุคจูแรสซิก เป็นเนินเตี้ย ๆ มีทะเลน้ำตื้นคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ บนผืน แผ่นดินมีพืชมากมาย หลายชนิดเช่น ต้นสน ปรง เฟิร์น และต้นกิงโก (Ginkgo) ยุคนี้บางทีก็เรียกว่าเป็นยุคของต้นปรง พืชดอกที่แท้จริงยังไม่ปรากฏ พวกแมลงมีพวกแมลงปอ ตั๊กแตน แมลงปีกแข็ง และปลวก เป็นต้น พวกหอยโข่ง (Viviparus) มีมากในสระหรือทะเลสาบบางแห่ง ส่วนพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนั้น เริ่มมีพวกกบและอึ่งอ่าง สัตว์เลื้อยคลานเจริญสูงสุดและมีจำนวนมาก เช่น ไดโนเสาร์ เทอโรซอร์ที่บินได้ จระเข้และเต่า นกตัวแรก (Archaeopteryx) ได้พัฒนามาจากสัตว์เลื้อยคลานในยุคนี้ สัตว์เลื้อยคลานคล้ายพวกเลี้ยงลูกด้วยนม มีแต่ตัวขนาดเล็ก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีตัวขนาดเล็กเช่นกันและมีจำนวนน้อย

ในท้องทะเลพบพวกพืชมีสาหร่ายทะเลเนื้อปูน(สาหร่ายสีแดง)มากในทะเลน้ำตื้นที่ใสและ อุ่น สัตว์จำพวกสัตว์ไร้กระดูกสันหลังพวกปะการังหกเหลี่ยมมีมากและมักเกิดเป็นเทือกปะการัง และมีสัตว์จำพวกหอย ไบรโอซัว และฟองน้ำเนื้อปูน เกิดร่วมด้วย หอยตะเกียงที่พบมากมีอยู่ 2 พวก ได้แก่ ทีเรบราทูลิด (terebratulids) พวกมีฝาเรียบ และ ริงโคเนลลิด (rhynchonellids) พวกที่ฝามีซี่ หอยสองฝาที่เป็นพวกใหม่ได้แก่ หอยพวกไทรโกเนีย (trigonias) และหอยนางรม แอมโมไนท์ในยุคจูแรสสิกนี้พบแพร่หลายมาก มีวิวัฒนาการที่รวดเร็วจึงใช้เป็นตัวบ่งอายุของหินในที่ต่าง ๆ กันได้ แอมโมไนท์บางชนิดอาศัยคืบคลานอยู่ตามพื้นทะเล บางชนิดก็ว่ายไปมาอยู่ใกล้ผิวน้ำ พวกเบเล็มไนท์ (จำพวกปลาหมึก) ก็พบมากเหมือนกันในยุคนี้ สัตว์พวกไดรนอยด์และเอคินอยด์พบมากพอสมควรในทะเลน้ำตื้น ส่วนพวกโอฟิอูรอยด์พบมากเป็นบางแห่ง ปูพบเป็นครั้งแรกในยุคนี้นอกจากนี้ ครัสเทเชียน ตัวคล้ายกุ้งก็พบมาก สัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล ส่วนใหญ่เป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานที่สำคัญมีพวกอิคไธโอซอร์ (Ichthyosaurs) และเพลซิโอซอร์ (Plesiosaurs) นอกจากนั้นก็มีพวกปลาที่พบมากเป็นปลากระดูกแข็งโบราณ ปลาฉลาม และปลากระเบน เป็นต้น


ใบไม้ชนิด Pterophyllum


ปลาชนิด Sinamia

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้