วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคนีโอจีน

ยุคนีโอจีนประกอบด้วยสมัย ไมโอซีนและไพลโอซีน มีช่วงอายุประมาณ 26 ล้านปี (จาก 28 ถึง 1.6 ล้านปีมาแล้ว) พวกพืชใบเลี้ยงคู่ (แองกิโอสเปิร์ม) เจริญเติบโตดีขึ้นบนผืนแผ่นดินในยุคนี้ บริเวณทุ่งหญ้าได้ขยายขอบเขตไปกว้างขวาง พวกปลากระดูกแข็งมีจำนวนมากและชนิดต่าง ๆ กัน พบปลาฉลามมากเป็นพิเศษ พบนกพวกปัจจุบันหลายชนิดและมีนกบินไม่ได้ขนาดใหญ่ พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เป็นตระกูลที่พบอยู่ในปัจจุบัน ช้างหลายชนิดที่มีต้นกำเนิดในอาฟริกาและยังพบในยุโรป เอเชีย และอเมริกา นอกจากนี้มีสัตว์พวกใหม่ ๆ เช่น กวาง อูฐ แรด หมูยักษ์ และ พวกม้าก็ยังคงมีการวิวัฒนาการและปรับตัวเข้ากับเขตทุ่งหญ้าได้ดี มีเสือเขี้ยวโง้งยาว เริ่มพบลิงเอฟคล้ายมนุษย์ในอาฟริกากลางและยุโรป ในอาฟริกาใต้พบออสทราโลพิธีคุส ซึ่งอาจเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ปัจจุบัน สัตว์ไร้กระดูกสันหลัง ที่อาศัยอยู่ในทะเล ยังพบฟอแรมมินิเฟอราอยู่มาก แต่นัมมูไลท์สูญพันธุ์ไป หอยสองฝามีมากและมีชนิดใหม่หลายชนิด รวมทั้งชนิดปัจจุบันหลายชนิดด้วย หอยโข่งก็มีมาก เซฟาโลฟอดมีมากเช่น นอทิลอยด์และอีไดนอยด์พบอยู่โดยทั่วไป อาร์โธรพอด เช่น ออสทราดอดพบแพร่หลายทั่วไป และมีแมลงพวกปัจจุบันหลายชนิด เรดิโอลาเรีย พบมากให้กำเนิดหินเนื้อซิลิเซียส มีไดอะตอม (สาหร่ายเซลเดียว) เกิดกว้างขวางและเป็นแหล่งดินเบาที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีพวกสาหร่ายที่เป็นตัวกำเนิดหินปูนที่สำคัญ


ช้าง Mastodon


ช้าง Moeritherium

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้