วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคนีโอจีน

ยุคนีโอจีนประกอบด้วยสมัย ไมโอซีนและไพลโอซีน มีช่วงอายุประมาณ 26 ล้านปี (จาก 28 ถึง 1.6 ล้านปีมาแล้ว) พวกพืชใบเลี้ยงคู่ (แองกิโอสเปิร์ม) เจริญเติบโตดีขึ้นบนผืนแผ่นดินในยุคนี้ บริเวณทุ่งหญ้าได้ขยายขอบเขตไปกว้างขวาง พวกปลากระดูกแข็งมีจำนวนมากและชนิดต่าง ๆ กัน พบปลาฉลามมากเป็นพิเศษ พบนกพวกปัจจุบันหลายชนิดและมีนกบินไม่ได้ขนาดใหญ่ พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เป็นตระกูลที่พบอยู่ในปัจจุบัน ช้างหลายชนิดที่มีต้นกำเนิดในอาฟริกาและยังพบในยุโรป เอเชีย และอเมริกา นอกจากนี้มีสัตว์พวกใหม่ ๆ เช่น กวาง อูฐ แรด หมูยักษ์ และ พวกม้าก็ยังคงมีการวิวัฒนาการและปรับตัวเข้ากับเขตทุ่งหญ้าได้ดี มีเสือเขี้ยวโง้งยาว เริ่มพบลิงเอฟคล้ายมนุษย์ในอาฟริกากลางและยุโรป ในอาฟริกาใต้พบออสทราโลพิธีคุส ซึ่งอาจเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ปัจจุบัน สัตว์ไร้กระดูกสันหลัง ที่อาศัยอยู่ในทะเล ยังพบฟอแรมมินิเฟอราอยู่มาก แต่นัมมูไลท์สูญพันธุ์ไป หอยสองฝามีมากและมีชนิดใหม่หลายชนิด รวมทั้งชนิดปัจจุบันหลายชนิดด้วย หอยโข่งก็มีมาก เซฟาโลฟอดมีมากเช่น นอทิลอยด์และอีไดนอยด์พบอยู่โดยทั่วไป อาร์โธรพอด เช่น ออสทราดอดพบแพร่หลายทั่วไป และมีแมลงพวกปัจจุบันหลายชนิด เรดิโอลาเรีย พบมากให้กำเนิดหินเนื้อซิลิเซียส มีไดอะตอม (สาหร่ายเซลเดียว) เกิดกว้างขวางและเป็นแหล่งดินเบาที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีพวกสาหร่ายที่เป็นตัวกำเนิดหินปูนที่สำคัญ


ช้าง Mastodon


ช้าง Moeritherium

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย