วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคควอเทอร์นารี

ยุคควอเทอร์นารี ประกอบด้วยสมัยไพลส์โตซีนหรือสมัยน้ำแข็ง และโฮโลซีนหรือสมัยหลังน้ำแข็ง (หรือสมัยปัจจุบัน) มีช่วงอายุ 1.6 ล้านปีถึง 10,000 ปี ส่วนสมัยโฮโลซีนมีอายุจาก 10,000 ปีมาจนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 1950)


ช้าง Mammoth

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย