ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

» สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน

» การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี

» การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย

» การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย

» การแต่งกายชาวเอเซีย

» การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

» การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

» แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวเอเซีย

การแต่งกายภูฐาน

ภูฐานเป็นประเทศเล็ก ๆ รวมอยู่ในประเทศจีน ทางเหนือติดธิเบต ใต้ติดอินเดีย เมืองหลวง คือ ภูนาคา ส่วนใหญ่ประเทศเป็นภูเขา ไม่มีทางออกทะเล อารยธรรมและประเพณีต่าง ๆ ได้รับ อิทธิพลจากจีน การแต่งกายคล้ายจีน แต่แตกต่างตรงการใช้สีและลวดลายผ้าจะต่างจากจีน ตัวเสื้อ ข้างในจะมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาว ป้ายหน้า และจะมีเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อหนาแขนยาวทับอีกชิ้น แล้วจะพับแขนเสื้อของตัวในที่ยาวออกมาตลบออกไว้ด้านนอกอีกที

ผ้าทอพื้น เมือของชาวภูฐานมีทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม มีสีสันสวยงามเป็นสีจากธรรมชาติ เรียกว่า คาลิง (Khaling)

การแต่งกาย
หญิง นุ่งชุดที่ทำจากผ้าพื้น เมือง เรียกว่า คีร่า (Kira) ประกอบด้วย เข็มขัดคาดเอว และ เข็มกลัด

ชาย สวมเสื้อที่เรียกว่า โก (Gho) เป็นผ้าฝ้ายมีหลายลาย ทั้งลายทาง ลายทาง ตาหมากรุก สีพื้น ๆ

แก็บแน่ (Kabne) เป็นผ้าผืนสะพายแล่ง สำหรับผู้ชายใช้ในโอกาสพิเศษทอจากไหมมี สีขาว ดำ นำ้เงิน แดง ส้ม

การแต่งกายของชาวภูฐาน

พม่า
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
ศรีลังกา
ปากีสถาน
ธิเบต
ภูฐาน
บังคลาเทศ
เนปาล
มงโกเลีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
จีน
ไต้หวัน
อินเดีย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย