ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

» สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน

» การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี

» การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย

» การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย

» การแต่งกายชาวเอเซีย

» การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

» การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

» แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวเอเซีย

การแต่งกายบังคลาเทศ

บังคลาเทศ มีชื่อเต็ม คือ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ บังคลาเทศมีภูมิประเทศที่ ตั้งอยู่ในความโอบล้อมของอินเดีย ฉะนั้น เรื่องการแต่งกายจึงมีแบบอย่างที่เหมือนกัน

การแต่งกายของผู้หญิงจะแต่งกาย และเครื่องประดับต่าง ๆ ไม่แตกต่างกับหญิงอินเดีย แต่การแต่งกายของชายไม่เหมือนชาวอินเดีย ผู้ชายจะนุ่งผ้าโสร่ง และสวมเสื้อคลุมมีแถบที่ชาย แขนเสื้อ และชายเสื้อ สวมหมวกทรงสูง ไว้หนวดเคราเหมือนชายอินเดีย

การแต่งกายของชาวบังคลาเทศ

พม่า
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
ศรีลังกา
ปากีสถาน
ธิเบต
ภูฐาน
บังคลาเทศ
เนปาล
มงโกเลีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
จีน
ไต้หวัน
อินเดีย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย