ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

» สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน

» การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี

» การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย

» การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย

» การแต่งกายชาวเอเซีย

» การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

» การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

» แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

การแต่งกายอาหรับ

ประเทศในกลุ่มอาหรับมีอยู่ด้วยกันหลายประเทศ คือ คูเวต อิรัก อิหร่าน จอร์แดน ซีเรีย ดูไบ เยเมน และซาอุดิอาระเบีย พื้น ที่ส่วนมากเป็นทะเลทราย อากาศจะร้อนที่สุดในโลก และยังพบ แหล่งน้ำมันซึ่งทำรายได้ให้ประเทศมากที่สุด ในโอเอซีสซึ่งสามารถจะทำกสิกรรมได้บ้าง มีชนหลาย เผ่าคือเบดูอินอยู่ในทะเลทราย เลีย้งอูฐ แกะ และแพะ มีนครเมกะเป็นที่ประดิษฐานหินดำ คือกา-บาท์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางจารึกแสวงบุญของศาสนาอิสลามทั่วโลกเชื่อในพระเป็นเจ้าคือ อัลเลาะห์แต่ องค์เดียว ที่เมืองนี้ได้สร้างเป็นมหาวิทยาลัยของอิสลามขึ้น และชนอิสลามต่างจะไปทำพิธีฮัจญ์ที่นั่น ปัจจุบันอิสลามเป็นกฎหมายปกครองประเทศ

ประเทศอาระเบียเคยตกอยู่ในอำนาจของเตอร์กี ภายหลังอินซอุตในสกุลซาอุดิอาระเบีย เป็นผู้นำมีอำนาจขึ้น ในอาณาจักรเนจต์ ได้ขับไล่เตอร์กีออกไป และรวมอาณาจักรเนจต์ และเฮจาซ เข้าด้วยกัน ตั้งเป็นประเทศคือ ซาอุดิอะเรเบียน มีกษัตริย์คาลิคเป็นประมุข การแต่งกายของ ชนพวกนี้จึงต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่มีอากาศร้อนจัด หนาวจัดและฝุ่นละอองของทราย จึงต้องปกปิดร่างกายของตนอย่างมิดชิด คลุมหน้าผาก เรียกว่าชุดซานูส

อาหรับ
มอรอคโค
ยิปซี
อียิปต์
บาบิโลน
ชนชาติอัสสิเรียน
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
เปอร์เซีย (Persain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย