ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

» สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน

» การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี

» การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย

» การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย

» การแต่งกายชาวเอเซีย

» การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

» การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

» แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

การแต่งกายมอรอคโค

มอรอคโคอยู่ปลายสุดโลกอาหรับตะวันตกของอัฟริกาเหนือ มีเขตติดต่อกับอัลจีเรียทาง ตะวันออก ทางเหนือเป็นฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และช่องแคบยิบรอลต้า ตะวันตกเป็นแนวฝั่ง มหาสมุทรแอตแลนติค

ประชาชนส่วนมากเป็นอาหรับเผ่ามัวร์ นับถือศาสนาอิสลามและชนกลุ่มน้อยพวกเบอร์ แถบฝั่งทะเลมีการเพาะปลูก ทำหัตถกรรม เครื่องเงิน เครื่องทองประดับมาก ถ้วยชามทองเหลือง ทองแดง พรมถัก พรมทอ เครื่องใช้ทำด้วยหนังมีชื่อเสียงมาก หนังมอรอคโคทำด้วยหนังแพะย้อม สีฝาดจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง หน่วยเงินตราเรียก เดอร์ม

เมืองหลวงของมอรอคโค คือ ราบัต อยู่ริมฝั่งแอตแลนติค มีเมืองสำคัญในแทนเจียร์ เฟซ มีชื่อทางทำหมวก ทรงกระบอกตัดสวมศีรษะเรียก หมวกเฟซ

ชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองส่วนใหญ่ยังเป็นแบบเก่า เว้นเมืองใหญ่ ๆ ที่มีวัฒนธรรม ตะวันตกเข้าผสม การแต่งกายของชายมอรอคโคส่วนใหญ่แต่งกายเหมือนชาวอาหรับ

อาหรับ
มอรอคโค
ยิปซี
อียิปต์
บาบิโลน
ชนชาติอัสสิเรียน
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
เปอร์เซีย (Persain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย