ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน
การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย
การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย
การแต่งกายชาวเอเซีย
การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป
การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ
แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

การแต่งกายยิปซี

ยิปซีเป็นชื่อที่ชาวอังกฤษเรียก คนจรจัด ชาวฝรั่งเศสเรียกโบฮีเมียน ชาวสวีดิชเรียกว่า พวกการ์ตาร์ ชาวสเปนเรียก เฟลมิช เพราะชอบร้องรำทำเพลงที่มีจังหวะเร่าร้อน มีลักษณะ คล้ายฟลาเมงโกของสเปน

แหล่งกำเนิดของพวกนี้ไม่ทราบแน่ชัด ไม่ได้เกิดจากประเทศอียิปต์ แต่ถ้าฟังจากสำเนียง ภาษาการร้องรำทำเพลง พิธีกรรมบางอย่างอาจจะมาจากประเทศอินเดีย

มีหลักฐานว่าได้พบยิปซีอยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียในปี ค.ศ. 1000 และได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ พวกหนึ่งมุ่งไปทางใต้ซึ่งเป็นอาณาจักรของอียิปต์ และอัฟริกาเหนือ อีกพวกหนึ่งมุ่งไป ทางแหลมบอลข่านไปจนทั่วยุโรปตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใต้ จนถึงสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

ปัจจุบันนี้มีจำนวนนับได้ไม่แน่นอน กระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของโลกแบ่งเป็น 2 พวก พวกที่ผสมผสานกลืนตัวไปกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเกิดมา หรืออยู่อาศัย อีก พวกหนึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์เดิมของตนไว้อย่างมั่นคง โดยไม่ยอมปะปนกับคนอื่น และยังคงจร จัดไปเรื่อย ๆ โดยไม่ผสมผสานกลมกลืนไปกับประเทศที่ตนอาศัยอยู่

ประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันได้บันทึกไว้ว่า พวกยิปซีเป็นพวกที่ไม่มีเชื้อชาติ สัญชาติ มีผิวดำ สกปรก ป่าเถื่อน มีความเป็นอยู่เหมือนสุนัข มีการเดินทางเคลื่อนย้าย ไม่มีที่พัก อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่มีอาชีพ ทำตนเป็นหมอดู ชอบลักขโมย

ปัจจุบันนี้พวกยิปซีถือว่าเป็นกลุ่มที่ “ตายยาก” พวกที่ผสมผสานกับประเทศอื่นก็จะไม่ สร้างปัญหาอะไร ส่วนพวกที่ไม่ยอมถูกกลืนตัวก็เร่ร่อนไปเรื่อย ๆ ไม่มีจุดหมาย

พวกยิปซี ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน แต่หญิงต้องมีคนเดียว ลักษณะรูปร่างไม่ใหญ่โตนัก มีผิวคล้ำ นัยตากลมโตดำสนิท ผมดก จมูกโด่งแหลม

ชอบพูดโกหก คดโกง ลักเล็กขโมยน้อย เพื่อความอยู่รอด แต่จะไม่ทำกับผู้ที่ด้อยกว่า หรือ ยากจนกว่า ในฤดูหนาวพวกนี้จะหยุดเร่ร่อน ซุกตัวอยู่ในเกวียน จุดเตาผิง

การแต่งกาย

ชาย นุ่งกางเกงสีดำ ใส่เสื้อเชิ้ต สีมอ ๆ มีเสื้อกัก สีดำปักลวดลายด้วยไหมสีต่าง ๆ สด และสดุดตา

หญิง นุ่งกระโปรงจีบรูดเป็นลวดลายดอกไม้สีสดใสยาวถึงข้อเท้าใส่เสื้อสเวตเตอร์สีสดเข้า กัน ไว้ผมยาว มีผ้าโพกศีรษะลวดลายเป็นดอกดวง ไม่จำเป็นต้องให้สีเข้ากันกับกระโปรงหรือเสื้อ หนาว

ใส่ต่างหู ถ้าไม่ใส่คู่ก็ใส่ข้างเดียวมีดอกไม้ทัดหู ฤดูร้อนไม่ใส่รองเท้า เวลาเดินจะได้ยินเสียง กระพวนที่ข้อเท้า หรือเวลาร้องรำทำเพลง ทุกวันนี้ผู้หญิงนำเอา กระโปรงจีบรูดที่มีดอกดวงสีสันสดใสมาใส่กัน

อาหรับ
มอรอคโค
ยิปซี
อียิปต์
บาบิโลน
ชนชาติอัสสิเรียน
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
เปอร์เซีย (Persain)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้