ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

» สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน

» การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี

» การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย

» การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย

» การแต่งกายชาวเอเซีย

» การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

» การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

» แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

การแต่งกายประเทศบาบิโลน หรือแบบิโลเนียน

ประเทศบาบิโลเนียน อยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปเอเซีย ทิศเหนือมีทะเลคัสเปียนและ ทะเลดำ ตะวันตกมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทะเลแดง ตะวันออกและใต้มีอ่าวเปอร์เซีย ทางเหนือ เป็นภูเขา ส่วนทางใต้เป็นทะเลทราย ประเทศนี้ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดิน ลักษณะคล้ายพระจันทร์เพราะ ลักษณะพื้น ดินข้างหนึ่งเป็นภูเขา อีกข้างหนึ่งเป็นทะเลด้านขวาของแผ่นดิน คือ ประเทศปาเลสไตน์ ทางซ้ายคือประเทศบาบิโลเนียน ตรงกลาง คือ ประเทศเอสซีเรียน Assyrin

ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความสงบ เพราะพระเจ้าฮัมมูราบี ซึ่งเป็นกษัตริย์ได้จัดทหาร ประจำตามพรมแดน กองคาราวานลาของพ่อค้าจึงนำสินค้าไปขายได้ไกล บ้านเรือนของชาวบาบิโลเนียน คือ เป็นซุ้มโค้งตอนหน้าบ้าน เป็นรูปสลักบนหินแสดงถึง การนุ่งห่มของชาวบาบิโลเนียน ว่าสวมเสื้อผ้าทำจากขนสัตว์

อาหรับ
มอรอคโค
ยิปซี
อียิปต์
บาบิโลน
ชนชาติอัสสิเรียน
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
เปอร์เซีย (Persain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย