ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน
การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย
การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย
การแต่งกายชาวเอเซีย
การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป
การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ
แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

การแต่งกายชนชาติอัสสิเรียน

เป็นดินแดนที่อยู่ถัดประเทศบาบิโลเนียนขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนแรกชื่อ USSUR ภายหลังเปลี่ยนเป็นอัสสิเรียน เป็นที่สูงได้รับความชุ่มชื้น ดีกว่าอากาศในทุ่งราบ อัสสิ เรียนเคย ตกเป็นเมืองขึ้น ของบาบิโลเนียน ภายหลังตีเอากรุงบาบิโลเนียนไว้ได้ครึ่งหนึ่งและลุก เลยเข้าไปตีประเทศอียิปต์ เมื่อรบชนะก็นำเอาของเชลยมาเก็บไว้ในพระราชวัง ณ นครมิเนเวร์ที่ ใหญ่โต สง่างาม แสดงให้เห็นความสามารถของนายช่างก่อสร้าง ซุ้มประตูหน้าได้แบบจาก ชาวแบบิโลเนียน ใช้กระเบื้องเคลือบเป็นรูปมีลวดลายสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นต้นแบบของซุ้มประตูของ ชาติโรมันต่อมา

พระราชาของชาวอัสสิเรียนอาศัยศิลปะจากต่างชาติ เช่น วิชาเคลือบกระเบือ้งได้จากอียิปต์ ตลอดจนลวดลายต่าง ๆ เครื่องเรือน เช่น โต๊ะ เก้าอี้การปลูกพืช ต้นไม้ เอามาจากประเทศอินเดีย เช่น ฝ้าย ซึ่งนำมาทอผ้าได้

เครื่องแต่งกายชาวบาบิโลเนียน และอัสสิเรียน ได้จากหลักฐานบนภาพวาดและจากที่ขุด ค้นพบคือ

  1. สวมชุดทูนิค เป็นเสื้อตัวตรง ๆ มีขอบเป็นครุยตามชายเสื้อ

  2. ใช้ผ้าคลุมไหล่ขนาดต่าง ๆ กัน ประดับชายด้วยครุยเช่นกัน

การแต่งกายของชาวบาบิโลเนียน และอัสสิเรียนทั้งชายหญิงจะเหมือนกัน ต่างกันตรงผ้า คลุมไหล่ของหญิงกว้างกว่า และจับจีบ draped ไว้หลวม ๆ ให้เข้าตามรูปร่างของผู้สวมทูนิค ชั้น ในจะมีแขนด้วย

สมัยนี้มีผ้าลินินใช้แล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็ยังใช้ผ้าขนสัตว์แต่งด้วยการปักลวดลายทั้งผืน นิยม ลายดอกไม้ ดอกกุหลาบ เมืองนี้มีชื่อเสียงทางด้านการปัก การใช้ครุยและพู่ มีสีสดใสที่ใช้คือสีแดง ฟ้า ม่วง

ผ้าคลุมของกษัตริย์จะเรียกว่า Candys นิยมสีม่วงและประดับด้วยทองประดับริมด้วยขน นก รอบยอดหมวก ขุนพลชั้น สูงประดับด้วยเพชร ผู้ชายไว้หนวดเครายาว ม้วนและจัดเป็น ระเบียบบนศีรษะโปรยด้วยผงทอง

ชายหญิงสวมต่างหูทำด้วยทอง เงิน เพชร สร้อยคอ กำไลทำด้วยไข่มุก และหินสีต่าง ๆ รองเท้าทำด้วยหนัง มีส้นสูง รัดข้อเท้า มีห่วงใหญ่คล้ายวงแหวนรัดที่หัวแม่เท้า ส่วนการแต่งกาย ของสตรีจะรู้จักกันน้อยมาก เพราะสตรีไม่มีบทบาทอะไรมากนักในชีวิตคู่อย่างสันโดษ

อาหรับ
มอรอคโค
ยิปซี
อียิปต์
บาบิโลน
ชนชาติอัสสิเรียน
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
เปอร์เซีย (Persain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้