ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน
การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย
การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย
การแต่งกายชาวเอเซีย
การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป
การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ
แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

การแต่งกายโรมัน

 (Roman)

เป็นชนชาติที่มีชื่อเสียงในการรบพุ่งมากเป็นเผ่าพันธุ์ที่เข้มแข็งที่สุด พบหลักฐานจากการ ขุดพบเมืองปอมเปอี ซึ่งถูกหินทับจมหายไปหลายพันปี พบสภาพปรักหักพังของบ้านเมือง ถนน หนทาง สภาพของผู้คนในอริยาบทต่าง ๆ จึงทราบว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน

เครื่องแต่งกายของชาวโรมันมีส่วนคล้ายคลึงกับกรีก เพราะโรมันรบชนะกรีก และนำเอา อารยธรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม ตลอดจนเครื่องแต่งกายของกรีกมาประกอบกับสภาพภูมิอากาศ คล้ายคลึงกัน

เสื้อ ผ้าของกรีกที่เรียกว่า ซิตอน เพ็พโพลส และชุดผู้หญิงที่เรียกว่าทูนิก้า ใส่เป็นชุด ธรรมดาอยู่ในบ้าน มีผ้าคลุมทับอีกชั้น หนึ่งเรียกว่าสโตล่า และเพลล่าคลุมศีรษะด้วยผ้า รวม 3 ชั้น ผู้หญิงกรีกนุ่งผ้าห่มไม่มากกว่า 2 ชั้น แต่หญิงโรมันนุ่งห่มถึง 7 ชั้น ระยะหลังหญิงโรมันคาดเชือก ใต้อกเอาแบบกรีกจะทำให้ดูเข้ารูป และช่วงขายาว ผ้าของโรมันทอด้วยไหมพรมป่นกับไหม พวก ผู้หญิงชอบใช้ไหมจีนมาก

ชาวโรมันทั้งชายหญิงจะสวมชุดทูนิค และคาดเข็มขัดไว้ข้างใน ผู้ชายจะใส่เสื้อคลุมเรียกว่า โทก้า “Toga” ส่วนเสื้อคลุมของหญิงเรียกว่า “pella” เช่นเดียวกับ “Himation” ของกรีก ซึ่งห่ม ตามขวาง ของโรมันใช้ผ้าพันอ้อมตัวแล้วใช้คลุมผมด้วย การห่มจะอ้อมไปด้านหลัง แล้วมาคลุม ศีรษะสอดลงใต้แขนขวาแล้วคล้องแขนด้านหน้าซ้าย ใช้ไหมพรมละเอียดทอเป็นผ้า

ส่วนบุคคลทั่วไปจะใส่ชุดทูนิคสีขาวแบบซิตอนของกรีก เสื้อคลุมมีกลัดกระดุมที่ไหล่ ส่วนทู นิคของพวกอัศวินจะมีแถบสีม่วงด้านหน้า ส่วนข้าราชการชั้น สูงและพระสงฆ์ ทูนิคจะมีแถบปัก ด้วยทอง แถบเสื้อคลุมปักด้วยไหมสีม่วง

ชุดทูนิคของชาวโรมันสมัยก่อนจะใช้ขนสัตว์ ต่อมาใช้ผ้าลินินแบบไหมแทน

ชุดทูนิคของจักรพรรดิโรมันองค์แรก ทำจากไหม มีแถบสีม่วงกว้างเรียกว่าคลาวาส “Clavus” ประดับตรงกลางบริเวณคอด้านหน้า

ในระยะแรก ๆ ชุดทูนิคจะไม่มีแขน ต่อมามีแขนสั้น จนถึงยาว ชายเสื้อมีแถบสีม่วง ต่อมา เปลี่ยนเป็นสีแดง ผ้าห่มโทก้า ต่อมาก็ทำให้ผืนเล็กลง

รองเท้า สตรีจะสวมรองเท้าที่เรียกว่า Sandal เป็นไม้หรือหนังอ่อน ๆ ส่วนผู้ชายจะใช้ เหล็กรองส้นไว้ให้สูง ต่อมาวิวัฒนาการเป็นสายพันไขว้กันไปมาสูงถึงเข่าเรียกว่า “Boot”

ผม สตรีธรรมดาจะเกล้าผมไว้ตรงกลางแล้วปล่อยชายลงมาประมาณบริเวณต้นคอ เป็น หลอดบ้าง เป็นคลื่นบ้าง แล้วใช้ผ้าห่มเพลล่าคลุมอีกที ชาวโรมันนิยมผาสีบรอน จึงมักมีวิกผมสีบรอน ผู้ชายนิยมไว้หนวดเครามาก ไม่นิยมโกนผม ใช้ผงทองโรยผมในโอกาสพิเศษ

เครื่องประดับมี ต่างหู สร้อยคอ กำไลฝังเพชร ทับทิม มรกต และไข่มุก เครื่องประดับจะ มีน้ำหนักมาก

การไว้ทุกข์ จะสวมทูนิคหลวม ๆ ไม่รัดเข็มขัด ซึ่งต่างกับกรีก ซึ่งจะรัดเข็มขัด

อาหรับ
มอรอคโค
ยิปซี
อียิปต์
บาบิโลน
ชนชาติอัสสิเรียน
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
เปอร์เซีย (Persain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้